УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Date: 03/02/2014 Кључне речи:

САС Урбана обнова

План рада

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
САС_УО 3.2. – Архитектура у контексту

БРОЈ КРЕДИТА: 4 ЕСПБ

СТАТУС ПРЕДМЕТА:
Изборни

УСЛОВ:

НАСТАВНИК:
др Ева Ваништа Лазаревић, редовни професор

Упутство

ЦИЉ ПРЕДМЕТА:
Интерактиван однос темељен на примерима и моделима, добрим узорима

ИСХОД ПРЕДМЕТА:

САДРЖАЈ НАСТАВЕ:

МЕТОД ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ:
Еx-cathedra, семинарски рад, PP презентација од стране студената, разговори

Интерактивни портфолио САС_УО 2013/14 курсева

Све информације у вези са САС_УО 2013/14 курсевима:

Филтер