УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Client: Модул М7 - Пројектантска радионица Date: 16/12/2013 Кључне речи:

Модул М7 – Пројектантска радионица

Radionica-Petrovic

План рада

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
МОДУЛ М7 – Пројектантска радионица: Курс М7.3. – Радионица 3 – Програмирање простора

ГОДИНА СТУДИЈА:
II година – 3. семестар Мастер академских студија Архитектура – 2013/14.

БРОЈ КРЕДИТА: 2 ЕСПБ

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА НАСТАВЕ:

ТЕРМИН ОДРЖАВАЊА ИСПИТА:

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА КОЛОКВИЈУМА:

НАСТАВНИК:
арх. Борислав Петровић, ванредни професор

САРАДНИК У НАСТАВИ:
арх. Душан Стојановић, асистент
Далиа Дуканац

БРОЈ КАБИНЕТА: 239

ВРЕМЕ ЗА КОНСУЛТАЦИЈЕ са студентима (једном недељно два сата):

ТЕЛЕФОН: +381 11

ЕМАИЛ:

Упутство

ЗАДАТАК:
Студенти ће анализом рада на студију происпитати постојеће моделе организације простора кроз сагледавање целокупног тематског оквира. Продукт радионице ће имати форму истраживачког пројектовања, где сваки студент одговарајући на тему демократизације испитивати потенцијале простора.

ЦИЉЕВИ И МЕТОД РАДА:
Основни циљ задатка је преиспитивање постојећег модела организације простора и истраживачком методологијом формирати теоријске ставове о архитектури и њеној друштвеној улози и позицији.
У том смислу, студенти развијају вештину посматрања и анализе настанска и међусобних условљености структуре и програма.

РЕЗУЛТАТИ РАДИОНИЦЕ:
На тему „значење знака и симбола“ потребно је слободно комбинованим изразом
(текстуални, видео, аудио, ликовни), заснованом на претходном истраживању, изразити став ка наведеном проблему.
Критеријуми при оцењивању су – јасноћа и усмереност истраживачке теме, као и испољена персоналност студента.

Документи

Више информација о курсу можете наћи овде:

КУРИКУЛУМ: Курс М7.3. – Програмирање простора

Интерактивни портфолио MАСА 2013/14 курсева

Све информације у вези са МАСА 2013/14 курсевима:

Филтер