УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Client: Модул М7 - Пројектантска радионица Date: 16/12/2013 Кључне речи:

Модул М7 – Пројектантска радионица

Radionica-Timotijevic

План рада

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
МОДУЛ М7 – Пројектантска радионица: Курс М7.1. – Радионица 1 – Модел модела 1:20

ГОДИНА СТУДИЈА:
I година – 1. семестар Мастер академских студија Архитектура – 2013/14.

БРОЈ КРЕДИТА: 2 ЕСПБ

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА НАСТАВЕ:

ТЕРМИН ОДРЖАВАЊА ИСПИТА:

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА КОЛОКВИЈУМА:

НАСТАВНИК:
арх. Михаило Тимотијевић, редовни професор

САРАДНИК У НАСТАВИ:
арх. Давор Ереш, асистент

БРОЈ КАБИНЕТА:

ВРЕМЕ ЗА КОНСУЛТАЦИЈЕ са студентима (једном недељно два сата):

ТЕЛЕФОН: +381 11

ЕМАИЛ:

Упутство

ЗАДАТАК:
У односу на елементе пројекта на студију М4 истражити могућности за интерпертацију архитектонског модела велике размере као просторне студије изабраног фрагмента. Фрагмент тумачити у распону од тематског преко концепцијског до чисто материјалног, а у складу са начином саме израде модела на основу које се и дефинишу услови за његову финализацију.

Кључне речи: фрагмет, концепт, размера, техника, папир-картон

ЦИЉЕВИ И МЕТОД РАДА:
Развијање вештине за дефинисање концепта и метода у раду са физичким моделом велике размере, стварање услова за представљање решења кроз однос детаља и материјала усклађених са просторним и формалним захтевима пројекта.

РЕЗУЛТАТИ РАДИОНИЦЕ:
Папирни модел у размери 1:20.

Документи

Више информација о курсу можете наћи овде:

КУРИКУЛУМ: Курс М7.1. – Модел модела 1:200

Интерактивни портфолио MАСА 2013/14 курсева

Све информације у вези са МАСА 2013/14 курсевима:

Филтер