УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Client: Модул М7 - Пројектантска радионица Date: 16/12/2013 Кључне речи:

Модул М7 – Пројектантска радионица

Radionica-Fotiric

План рада

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
МОДУЛ М7 – Пројектантска радионица: Курс М7.1. – Радионица 1 – Мале интервенције: Шумице

ГОДИНА СТУДИЈА:
I година – 1. семестар Мастер академских студија Архитектура – 2013/14.

БРОЈ КРЕДИТА: 2 ЕСПБ

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА НАСТАВЕ:

ТЕРМИН ОДРЖАВАЊА ИСПИТА:

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА КОЛОКВИЈУМА:

НАСТАВНИК:
арх. Небојша Фотирић, доцент

САРАДНИК У НАСТАВИ:
арх. Павле Стаменовић, асистент

БРОЈ КАБИНЕТА:

ВРЕМЕ ЗА КОНСУЛТАЦИЈЕ са студентима (једном недељно два сата):

ТЕЛЕФОН: +381 11

ЕМАИЛ:

Упутство

ЗАДАТАК:
Задатак радионице је уочавање и вредновање специфичних околности и проблема конкретног градског простора, а затим развијање техника за (архитектонско) деловање у односу на постављен проблем или тему. Просторни оквир радионице је насеље Шумице. Задатак радионице је промишљање и архитектонско деловање у односу на свакодневицу и јавни простор суседства. Мера интервенције је интегрисана у оквир и размеру окружења, јер је намера да се кроз интервенције реагује на директна и опипљива питања свакодневице унутар простора који је у питању. Задатак радионице је формулисан као додатак уз програм студија М4.

ЦИЉЕВИ И МЕТОД РАДА:
Радионица је постављена у три корака: идентификација свакодневице и специфичности јавног простора, анализа и вредновање тих утисакa, из чега произилази трећи корак као реакција кроз малу просторну интервенцију.
Учесници у првом кораку истражују територију (насеље Шумице) у потрази за местом-темом којима желе да се баве. У следећем кораку студенти приступају процесу конципирања мале интервенције, при чему одлучују да ли је у питању решавање специфичног проблема у простору (problem-solving), или осмишљавање простора (sense-making). Трећи корак је интервенција у простору.

РЕЗУЛТАТИ РАДИОНИЦЕ:
Очекивани резултати радионице су site-specific интервенције у простору насеља Шумице. У зависности од појединачних предлога, а у складу са динамиком радионице могући су и другачији резултати (догађај, перформанс, …).

Документи

Више информација о курсу можете наћи овде:

КУРИКУЛУМ: Курс М7.1. – Мале интервенције: Шумице

Интерактивни портфолио MАСА 2013/14 курсева

Све информације у вези са МАСА 2013/14 курсевима:

Филтер