УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Client: Модул 17 – Изборни модул Date: 05/12/2013 Кључне речи:

Модул 17 – Изборни модул

План рада

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
МОДУЛ 17 – Изборни модул:  Курс 17.1. – Изборни предмет 1 – Уметност у јавним градским просторима – “Public art & Public space” – Меморија града

ГОДИНА СТУДИЈА:
III година – 5. семестар Основних академских студија Архитектура – 2013/14.

БРОЈ КРЕДИТА: 3 ЕСПБ

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА НАСТАВЕ:
Према распореду.

ТЕРМИН ОДРЖАВАЊА ИСПИТА:
Према распореду.

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА КОЛОКВИЈУМА:
Према распореду.

НАСТАВНИК:
арх. Зоран Ђукановић, доцент
мр Јелена Живковић, доцент

САРАДНИК У НАСТАВИ:
Нађа Беретић, маст.пејз.арх., студент демонстратор

БРОЈ КАБИНЕТА: 011

ВРЕМЕ ЗА КОНСУЛТАЦИЈЕ са студентима (једном недељно два сата):
Биће накнадно договорено.

ТЕЛЕФОН:

ЕМАИЛ:
duke@arh.bg.ac.rs

Упутство

ЦИЉЕВИ И ПРИСТУП НАСТАВИ:
Циљ програма је упознавање студената са врстама, облицима и условима реализације уметничких пројеката у јавним просторима који се остварује интердисциплинарним деловањем уметника, архитеката, планера и дизајнера као и различитим облицима учешћа јавности и локалне заједнице у процесу планирања, пројектовања и реализације.

САДРЖАЈ НАСТАВЕ:
Настава на предмету је усмерена на упознавање садржаја, структуре, процеса и услова реализације Public Art пројеката и дефинисање критеријма њихове евалуације.
Тема задатка у зимском семестру 2013/14. је истраживање и анализа урбане меморије изабраног града или дела града и дизајн и догађаја из сфере јавне уметности у изабраним јавним градским просторима.
Задатак студената је да изаберу, презентују, анализирају један специфичан феномен из ширег поља урбане меморије, односно меморије града, те да понуде контекстуално-специфичан пројекат микро интервенције Public Art-а у изабраном јавном градском простору.

МЕТОД ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ:
Настава се одвија кроз комбинацију интерактивних предавања, workshop-а, анализe случаја, израде адекватних пројеката.

Интерактивни портфолио ОАСА 2013/14 курсева - III година

Све информације у вези са ОАСА 2013/14 курсевима – III година:

Филтер