УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr
 • Регионални центар Организације за храну Уједињених нација

  By Архитектонски факултет_Уредник on 06/04/2015
  СТУДИО М01А - ПРОЈЕКАТ: АПЕТИТ ЗА КОНСТРУКЦИЈУ: РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА ХРАНУ УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА (FAO) Наставник: др Ђорђе Стојановић, доцент Студент: Аница Маскић Пројекат: Kористећи архитектуру као средство, а храну као призму кроз коју се посматра квалитет живота у градовима, студенти ће развити пројекат Регионалног центра Организације за храну Уједињених нација (FAO) и околног јавног простора, на локацији пијаце Ђерам.
 • Београдска Чубура – Дисконтинуитет града

  By Архитектонски факултет_Уредник on 06/04/2015
  СТУДИО М01А - ПРОЈЕКАТ: БЕОГРАДСКА ЧУБУРА – ДИСКОНТИНУИТЕТ ГРАДА Наставник: мр Александар Виденовић, доцент Студент: Андреја Сикимић Пројекат: Виши степен школовања младих архитеката, трага за новим принципима решавања сложенијих проблема у урбаној средини у пројектовању градских потеза и блокова, уважавајући све њихове природне и стечене одлике. Циљ наставе је упознавање будућих архитеката са обавезама струке према будућим корисницима...
 • Е2 : ЕКОЕДУ

  By Архитектонски факултет_Уредник on 06/04/2015
  СТУДИО М01А - ПРОЈЕКАТ: Е2 : ЕКОЕДУ Наставник: др Ана Никезић, доцент Студент: Маријана Милановић Пројекат: Е2 : ЕкоЕду представља платформу за промишљање пројекције свакодневног живота града друге половине 21. века. Фокус је на истраживању потенцијала просторне организације која није типолошки оријентисана, нити је круто одређена условима затеченог контекста, већ је усмерена на развој хипер-сензитивног предела (performance driven approach).
 • Естетика празнине: Центар за нову музику и акустику, Митићева рупа, Славија, Београд

  By Архитектонски факултет on 06/04/2015
  СТУДИО М01А - ПРОЈЕКАТ: ЕСТЕТИКА ПРАЗНИНЕ: ЦЕНТАР ЗА НОВУ МУЗИКУ И АКУСТИКУ, МИТИЋЕВА РУПА, СЛАВИЈА, БЕОГРАД Наставник: др Владимир Миленковић, доцент Студент: Александар Стаменковић Пројекат: Испројектовати Центар за нову музику и акустику у „празном“ простору кадрираном фрагментима физичке структуре, инфраструктуре и парковског зеленила како би се испитале могућности савремене архитектуре да одговори на контингентност (недовршеност, несигурност и неодређеност) унутар савременог друштвеног и професионалног контекста. Бира се обим интервенције у кадру реалне просторне и стилске „празнине“ која одговара оквирима задатог програма културе и образовања. Просторна интервенција се креће у распону од дискретне реконструкције припадајуће површине зеленила и инфраструктуре до озбиљнијих пројекција које подразумевају значајнију промену динамичности урбане секвенце Митићеве рупе на тргу Славија у Београду. ЦЗНМА може бити пројектован као депаданс Факултета музичке уметности или као независни институт у овој области.
 • Живот облика. Академија за индустријски дизајн и производни погон

  By Архитектонски факултет on 06/04/2015
  СТУДИО М01А - ПРОЈЕКАТ: ЖИВОТ ОБЛИКА. АКАДЕМИЈА ЗА ИНДУСТРИЈСКИ ДИЗАЈН И ПРОИЗВОДНИ ПОГОН Наставник: арх. Небојша Фотирић, доцент Студент: Леона Мијић Пројектни задатак је постављен кроз питање примене и применљивости савремених облика едукације у пољу примењених уметности, те просторних (архитектонских) импликација које произилазе из релације: стицање знања / примена тих знања и вештина.
 • Отворена школа

  By Архитектонски факултет on 06/04/2015
  СТУДИО М01А - ПРОЈЕКАТ: ОТВОРЕНА ШКОЛА Наставник: арх. Зоран Абадић, доцент Студент: Немања Јовичић Пројекат: Истраживање услова за пројектовање модела школе са специфичном одликом отворености као формалне и програмске карактеристике у општем и посебном смислу.
 • Школа за перформативне / сценске уметности БГД

  By Архитектонски факултет on 06/04/2015
  СТУДИО М01А - ПРОЈЕКАТ: ШКОЛА ЗА ПЕРФОРМАТИВНЕ / СЦЕНСКЕ УМЕТНОСТИ БГД Наставник: арх. Весна Цагић Милошевић, доцент Студент: Ђура Стијачић Пројекат: Сењачка падина, Топчидер, Београд Простори намењени едукацији из области перформативних и сценских уметности са допунским садржајима.
 • Школа рашколованог знања

  By Архитектонски факултет on 06/04/2015
  СТУДИО М01А - ПРОЈЕКАТ: ШКОЛА РАШКОЛОВАНОГ ЗНАЊА Наставник: арх. Иван Рашковић, ванредни професор Студент: Јелена Мемаровић Пројекат: Услед промењених услова и метода едукације, очигледна је потреба за (ре)дефинисањем традиционалних модела образованих садржаја и архитектонско-урбанистичких склопова. Неопходно је преиспитати категоризацију и стандардизацију објеката, тј. генерисати нове типологије архитектонских објеката који прате савремене тенденције у образовању, као и актуелне потребе друштва.