УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr
 • (Ин)Визибилна енергија Бг2О

  By Архитектонски факултет on 23/03/2016
  СТУДИО М01АТ - ПРОЈЕКАТ: (ИН)ВИЗИБИЛНА ЕНЕРГИЈА Бг2О Наставник: мр Будимир Судимац, доцент Студент: Никола Јовичић Опис пројекта: Основа пројектног задатка је развијање архитектонске форме и фасадног омотача који ће омогућити интегративно коришћење различитих облика енергије. Студенти се упознају са елементима планирања и пројектовања објеката специфичне намене коришћењем основних начела енергетске ефикасности. Основа истраживања је анализа различитих односа и материјализације објекта у потрази за приказивањем савремених схватања у архитектури новог миленијума, као и сагледавање утицаја изузетно динамичног технолошког развоја.
 • Пројектовање и реализација стамбених и пословних објеката

  By Архитектонски факултет on 23/03/2016
  СТУДИО М01АТ - ПРОЈЕКАТ: ПРОЈЕКТОВАЊЕ И РЕАЛИЗАЦИЈА СТАМБЕНИХ И ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКАТА Наставник: др Бранислав Жегарац, редовни професор Студент: Јелена Зурић Опис пројекта: Студенти се упознају са савременим приступима у пројектовању, материјализацији и реализацији стамбених и пословних објеката, у централним деловима Београда. Поред пројектовања студенти изучавају актуелну урбанистичку и законску регулативу, законитости тржишта као и проблеме материјализације и реализације објеката.