УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr
 • Екстраполација

  By Архитектонски факултет on 07/10/2016
  МАСА-АТ24023 - МАСТЕР ЗАВРШНИ РАД: ЕКСТРАПОЛАЦИЈА Наставник: мр Будимир Судимац, доцент Студент: Александра Алексић Тема пројекта: Екстраполација - проширивање законитости или закључака установљених за једно подручје на шире, још неиспитано подручје је основа истраживања одрживих система и успостављање нових урбаних и архитектонсих хибридних модела за решавање економских, социјалних, културних и технолошких проблема савремених градова, укључујући недостатак хране, природних ресурса, инфраструктуре, загађењe као и развијање система и стратегијa будућег развоја. Студијом се тежи да студенти критички сагледавају и истражују адаптибилност и утицај нових технологија на архитектонске пројекте на основу динамичне равнотеже између корисника и технологије.
 • Национални фудбалски стадион

  By Архитектонски факултет on 07/10/2016
  МАСА-АТ24023 - МАСТЕР ЗАВРШНИ РАД: НАЦИОНАЛНИ ФУДБАЛСКИ СТАДИОН Наставник: др Александар Рајчић, доцент Студент: Милош Јелисавчић Тема пројекта: На основу актуелних друштвених дешавања, аналитичким поступцима релевантних прописа, урбанистичких потенцијала и примера из праксе, студенти ће урадити јасну и концизну анализу која ће јавности пружити слику о могућностима и ограничењима изградње оваквог капиталног објекта. Акценат ће бити на пројектовању стадиона са непосредним окружењем, у складу са функционалним захтевима (UEFA). Нарочита пажња ће бити посвећена креирању аутентичног и јединственог архитектонског израза, по коме ће национални стадион бити препознатљив у Европи и свету.
 • Спа центар

  By Архитектонски факултет on 07/10/2016
  МАСА-АТ24023 - МАСТЕР ЗАВРШНИ РАД: СПА ЦЕНТАР Наставник: др Лидија Ђокић, редовни професор Студент: Александра Џуверовић Тема пројекта: Простор за предах од урбаног животног темпа, простор за физичку и менталну ревитализацију. Резултати анализе потреба и могућности у домену просторног и функционалног контекста, као и технолошких могућности треба да буду примењени на пројекту. Утицај материјализације објекта на однос спољног и унутрашњег простора, као и допринос осветљења његовој презентацији су значајне теме истраживања. Објекат и његово непосредно окружење треба да представљају квалитативни допринос презентацији ширег урбаног простора, која се односи, како на силуету, тако и на његов имиџ.
 • Музеј науке о технике – Домети интерактивних технологија

  By Архитектонски факултет on 07/10/2016
  МАСА-АТ24023 - МАСТЕР ЗАВРШНИ РАД: МУЗЕЈ НАУКЕ О ТЕХНИКЕ - ДОМЕТИ ИНTЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГИЈА Наставник: др Бранислав Жегарац, редовни професор Студент: Александра Угриновић Тема пројекта: Пројекат музеја науке и технике обухвата истраживање програмских и просторних могућности примене нових материјала и технологија као и трансфера технологија из других техничких области у домен архитектонског пројектовања, са посебним акцентом на коришћење интерактивних технологија и материјала. Студенти се подстичу да експериментишу и да у програмском и обликовном смислу реализују решења која су архитектонски одговор на промене које настају као последица развоја савремених технологија.