УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr
 • Курс 1.1. – О архитектури

  By Архитектонски факултет_Уредник on 30/09/2013
  1. семестар Обавезни предмет који омогућава информисаност о архитектури, о областима и дисциплинама које је чине, о језику, појмовима и терминима неопходним за даље професионално изучавање архитектонских тема и академски ниво размишљања о архитектури.
 • Курс 1.2. – Архитектурa данас

  By Архитектонски факултет_Уредник on 30/09/2013
  1. семестар Обавезни предмет који омогућава да се студентима представи увод у студије савремене архитектуре и урбанизма и да их у главним цртама упозна са значајним савременим токовима и тенденцијама у архитектури и урбанизму. Додатни циљ наставе јесте да у разматрању проблематике савремене архитектуре и урбанизма, кроз упознавање са рафом појединачних стваралаца, студентима омогући ширење референтне основе која обухвата референце на историјску перспективу 20. века и културни и социо-политички контекст кретања у архитектури и урбанизму.
 • Курс 1.3. – Уметност данас

  By Архитектонски факултет_Уредник on 07/07/2013
  1. семестар Обавезни предмет који омогућава да студенти добију иницијалне информације о савременој уметности уопште, као и облицима и областима које је чине. Студенти треба да се упознају са основним појмовима који ће им помоћи у будућем промишљању и изучавању тема уметности и то нарочито оних тема које су од важности за развој савремене архитектуре. Важан циљ наставе на предмету је да студенти уоче ширину оквира, тема и форми у којима се креће уметност данас и да у процес студија архитектуре уђу са свешћу о томе које границе и моделе је достигло савремено испољавање уметности. Циљ наставе је да студентима омогући да та испољавања уочавају и препознају. Такође, значајан циљ наставе је да се студентима дају основне информације и подстицаји из области савремене уметности који им могу бити од користи у похађању наставе у модулу Увод у пројектовање.
 • Курс 1.4. – Историја модерне архитектуре и урбанизма

  By Архитектонски факултет_Уредник on 07/07/2013
  2. семестар Основни циљ наставе је да студентима представи увод у студије историје модерне архитектуре и урбанизма и да их у основним цртама упозна са значајним правцима, ауторима и њиховим идејама, концептима и реализацијама. Циљ наставе се остварује тако да се, кроз анализе праваца и рада појединачних стваралаца, њихових пројеката и реализованих објеката, студентима омогући формирање шире референтне основе која се ослања на историјску перспективу и културни и социо-политички контекст кретања у архитектури и урбанизму, као и основних знања о утицајима објеката на животну средину и премисама одрживог пројектовања.
 • Курс 1.5. – Историја модерне уметности и дизајна

  By Архитектонски факултет_Уредник on 07/09/2013
  2. семестар Циљ наставе је да се студенти упознају са историјом и теоријом ликовних уметности и визуелне културе. У предавањима се хронолошки прате уметничке појаве од појаве индустријског дизајна до постмодерне. Разрађују се питања ликовног уметничког дела, функција уметности, везе ликовних уметности и њене теорије, односа између различитих уметности.