УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr
 • Курс МАСУ М2.7. – Изборни предмет 2

  By Архитектонски факултет on 27/01/2014
  МАСУ М2.7.1. - Урбана обнова / МАСУ М2.7.2. - Мастерплан осветљења / МАСУ М2.7.3. - Архитектура у Србији у 19. и 20. веку / МАСУ М2.7.4. - Урбана природа
 • Курс МАСУ М2.6. – Технике и алати 1

  By Архитектонски факултет on 27/01/2014
  Oбухвата тематске јединице из метода и техника прикупљања, уређивања и структуирања кванитативних и квалитативних података, метода статистичке и просторне анализе, интегралне вишекритеријумске територијалне анализе, метода и техника предвиђања и симулације, SWOT, метода и техника визуелизације истраживачких резултата и припреме извештаја за подршку одлучивању, метода и техника евалуације и праћења промена. Oбухвата практичну апликативну наставу за одабране основне технике употребом ГИС и других рачунарских алата на задатом урбаном полигону.
 • Курс МАСУ М2.5. – Студио – интегрални пројекат 1

  By Архитектонски факултет on 27/01/2014
  Стицање нових знања и вештина заснива се на савременим парадигмама урбаног дизајна који подразумевају учешће актера (заинтересованих страна) у креирању, репрограмирању и преобликовању простора у мрежном и плуралистичком друштву. То подразумева знања и вештине у достизању консензуса о заједничком интересу ре-креирања простора као и различите начине комуницирања односно стварања основа за разумевање кроз отворену комуникацију и доступност информацијама о могућностима реализације различитих интереса у оквиру истог простора (достизањем консензуса креирањем заједничке визије), понуде различитих опција и сценарија репрограмирања и преобликовања простора, успостављање правила понашања и грађења у простору, све у складу са препознатим визуелним идентитетом и брендом простора.
 • Курс МАСУ М2.4. – Семинар 2

  By Архитектонски факултет on 27/01/2014
  Семинар представља једнонедељни курс који обрађује по једну актуелну тему из урбанистичке праксе. Курс држе различити предавачи по позиву из области урбанизма или сродних области. Избор теме предавања у оквиру једног семинара се врши тако да даје општи преглед неопходних знања из област урбанизма.
 • Курс МАСУ М2.3. – Методологија урбаног дизајна

  By Архитектонски факултет on 27/01/2014
  Преглед истраживачких метода и техника које се примењују у области урбанистичког дизајна. Студенти се оспособљавају за различите методе и технике - просторна синтакса, ментално мапирање, асоцијативни метод, параметарски урбанизам; за квалитетна и квантитативна истраживања; правилно организовање истраживања; дефинисање критеријума за процену оптималног решења; приказивање варијантних решења- сценарија развоја и резултата. Провера се врши на вежбама на конкретном полигону.
 • Курс МАСУ М2.2. – Одрживи урбани развој

  By Архитектонски факултет on 27/01/2014
  Упознавање са проблематиком одрживости, планирања и изградње градова у складу са принципима и критеријумима одрживости, и оспособљавање студената за учешће у професионалним активностима урбанистичког планирања и пројектовања одрживих градова и насеља. Упознавање са доктрином одрживости, улогом, обухватом и доменом у области урбаног планирања и урбаног дизајна; Упознавање са елементима и садржајем релације одрживости према физичком простору, моделима креирања урбаног простора и механизмима управљања просторним процесима. Истраживање односа урбанистичког планирања, урбаног дизајна и пројектовања у контексту одрживости.
 • Курс МАСУ М2.1. – Теорија урбаног дизајна

  By Архитектонски факултет on 27/01/2014
  Курс обухвата разматрање различитих тема и теоретских концепата урбаног дизајна као што су: • друштвене, формалне и енвиронменталне теорије; теорије места, повезивања и грађења • димензије урбаног дизајна у теоретским концептима: морфолошка, перцептуална, друштвена, визуелна, функционална, еколошка, темпорална; • теме урбаног дизајна и однос према теорији: генезе и креирања структуре, урбана типологија, густина и одрживост; приступачност, читљивост, животност, функција и усклађеност, интегративност, комплексност; карактер и значење; континуитет и промена; безбедност и доступност; ред и случајност; карактер и ниво контроле простора; квалитети јавних простора... • савремени феномени, проблеми и нови приступи дизајну градског простора