УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr
 • Експерименталне минијатуре & нови пејзажи културе

  By Архитектонски факултет on 29/05/2018
  ЕКСПЕРИМЕНТАЛНЕ МИНИЈАТУРЕ & НОВИ ПЕЈЗАЖИ КУЛТУРЕ Наставник: арх. Зоран Лазовић, редовни професор Студент: Федор Јурић Тема пројекта: Створити мини ХИБРИД савремене културе и уметности - стални/привремени објекат уз (ре)дефинисање изабраног контекста - МЕТАГРАДА. Микро-центар као културни и уметнички генератор и инфраструктура за одвијање свакодневне културе и уметности у затвореном и/или отвореном трансформабилном простору. Увођење уметничких концепата у архитектонско пројектовање, пример интер/трансдисциплинарних тимова Diller Scofidio + Renfro (DS+R) и Snøhetta. Комбиновање уметности, архитектуре, пејзажне архитектуре, бренд дизајна, визуелних и перформирајућих уметности у функцији стварања догађаја. Један од циљева је активирање самосталне, аутентичне и креативне позиције студената у задатку.
 • Звездара – Комплекс астрономске опсерваторије

  By Архитектонски факултет on 30/05/2018
  ЗВЕЗДАРА – КОМПЛЕКС АСТРОНОМСКЕ ОПСЕРВАТОРИЈЕ Наставник: арх. Дејан Миљковић, редовни професор Студент: Петар Јаковљевић Тема пројекта: архитектонска ревитализација комплекса Астрономске опсерваторије на Звездари, односно савремена ситуација у којој се ова локација налази: између реконструкције, слободног развоја нових програмских садржаја и потпуног заборава. Истраживање постојећег стања представља полазну тачку пројектантског процеса који је усмерен од разумевања конкретне ситуације у правцу креативног деловања на њеној програмско-просторној ревитализацији. Идеја је створити простор који је отворен за учешће јавности свих узраста, простор који узбуђује и инспирише, простор који подстиче сталну радозналост.
 • Амбасада културе

  By Архитектонски факултет on 04/06/2018
  АМБАСАДА КУЛТУРЕ Наставник: арх. Борислав Петровић, ванредни професор Студент: Лука Бунчић Тема пројекта: Задатак се односи на програмирање и архитектонско - урбанистичко решење ревитализације изабраног просторног оквира, на месту бивше Амбасаде САД, а који представља некадашњи (и садашњи) акцент урбаности Београда. Одабрану зону треба просторно и програмски укључити у токове очекиваног континуитета ширег опсега и интервенцијом превазићи његову дисфункционалност и инфериорност у односу на уочене потенцијале.
 • Центар савремене уметности – Ушће

  By Архитектонски факултет on 30/05/2018
  ЦЕНТАР САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ - УШЋЕ Наставник: арх. Дејан Милетић, ванредни професор Студент: Јован Филиповић Тема пројекта: Центар савремене уметности – Ушће представља простор промоције историјских дешавања у уметности 20. века и место спознаје специфичности савремених уметничких феномена. Препорука је да се у комплекс Центра савремене уметности интегрише постојећи објекат Музеја савремене уметности, који представља једну од најзначајних грађевина савремене српске архитектуре. Очекује се да Центар савремене уметности на Новом Београду буде интерактивни простор, динамично место окупљања, у коме би се промовисали стварање и истраживање.
 • РЕ:Форма

  By Архитектонски факултет on 30/05/2018
  РЕ:ФОРМА Наставник: др Душан Игњатовић, ванредни професор Студент: Никола Милетић Тема пројекта: РЕ:Форма је пројекат уметничке галерије који истражује релације програмских захтева, специфичности локације, техничко технолошких система и њихових енергетских перформанси. Кроз анализу генеративних утицајних фактора студенти испитују примарну кубичну форму и врше њену трансформацију креирајући аутохтони архитектонски израз. Посебан фокус пројекта представљају енергетске и еколошке перформансе, које се истражују и формулишу адекватним третманом омотача односно разрадом његових просторно-материјалних карактеристика.
 • РЕ:Форма

  By Архитектонски факултет on 30/05/2018
  РЕ:ФОРМА Наставник: др Душан Игњатовић, ванредни професор Студент: Миња Пантић Тема пројекта: РЕ:Форма је пројекат уметничке галерије који истражује релације програмских захтева, специфичности локације, техничко технолошких система и њихових енергетских перформанси. Кроз анализу генеративних утицајних фактора студенти испитују примарну кубичну форму и врше њену трансформацију креирајући аутохтони архитектонски израз. Посебан фокус пројекта представљају енергетске и еколошке перформансе, које се истражују и формулишу адекватним третманом омотача односно разрадом његових просторно-материјалних карактеристика.
 • РЕ:Форма

  By Архитектонски факултет on 30/05/2018
  РЕ:ФОРМА Наставник: др Душан Игњатовић, ванредни професор Студент: Јована Петковић Тема пројекта: РЕ:Форма је пројекат уметничке галерије који истражује релације програмских захтева, специфичности локације, техничко технолошких система и њихових енергетских перформанси. Кроз анализу генеративних утицајних фактора студенти испитују примарну кубичну форму и врше њену трансформацију креирајући аутохтони архитектонски израз. Посебан фокус пројекта представљају енергетске и еколошке перформансе, које се истражују и формулишу адекватним третманом омотача односно разрадом његових просторно-материјалних карактеристика.
 • РЕ:Форма

  By Архитектонски факултет on 30/05/2018
  РЕ:ФОРМА Наставник: др Душан Игњатовић, ванредни професор Студент: Милица Станковић Тема пројекта: РЕ:Форма је пројекат уметничке галерије који истражује релације програмских захтева, специфичности локације, техничко технолошких система и њихових енергетских перформанси. Кроз анализу генеративних утицајних фактора студенти испитују примарну кубичну форму и врше њену трансформацију креирајући аутохтони архитектонски израз. Посебан фокус пројекта представљају енергетске и еколошке перформансе, које се истражују и формулишу адекватним третманом омотача односно разрадом његових просторно-материјалних карактеристика.
 • Израда идејног пројекта хале са пројектом конструкције

  By Архитектонски факултет on 30/05/2018
  ИЗРАДА ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА ХАЛЕ СА ПРОЈЕКТОМ КОНСТРУКЦИЈЕ Наставник: др Ненад Шекуларац, ванредни професор Студент: Исидора Илић Тема пројекта: Израда идејног пројекта хале са пројектом конструкције – конструктивни системи великих распона. Упознавање са комплексном проблематиком пројектовања објеката великих распона у архитектури. Одабир конструктивног склопа, израда конструктивне анализе, разрада пројекта до нивоа радионичког детаља на примеру пројекта објекта са примарном конструкцијом великог распона.
 • Привремено становање за гостујуће предаваче/пренамена индустријског у стамбени простор

  By Архитектонски факултет on 30/05/2018
  ПРИВРЕМЕНО СТАНОВАЊЕ ЗА ГОСТУЈУЋЕ ПРЕДАВАЧЕ/ПРЕНАМЕНА ИНДУСТРИЈСКОГ У СТАМБЕНИ ПРОСТОР Наставник: арх. Небојша Фотирић, доцент Студент: Мила Петрушић Тема пројекта: Студент савладава технике пројектовања у комплексној проблематици пренамене простора индустријског објекта у стамбени простор. Специфичност пројектантског поступка, од уочавање проблема различите волуметрије, преко прилагођавања новој намени, до креирања новог стамбеног простора у духу времена, омогућава студенту даљи развој у пројектовању ентеријера.
 • Привремено становање за гостујуће предаваче/пренамена индустријског у стамбени простор

  By Архитектонски факултет on 30/05/2018
  ПРИВРЕМЕНО СТАНОВАЊЕ ЗА ГОСТУЈУЋЕ ПРЕДАВАЧЕ/ПРЕНАМЕНА ИНДУСТРИЈСКОГ У СТАМБЕНИ ПРОСТОР Наставник: арх. Небојша Фотирић, доцент Студент: Ивона Ремерт Тема пројекта: Студент савладава технике пројектовања у комплексној проблематици пренамене простора индустријског објекта у стамбени простор. Специфичност пројектантског поступка, од уочавање проблема различите волуметрије, преко прилагођавања новој намени, до креирања новог стамбеног простора у духу времена, омогућава студенту даљи развој у пројектовању ентеријера.