УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Семестрална изложба – Интегрални пројекат ИП1 / руководилац студијске целине доц. др Данијела Миловановић Родић

MO1 IP1

Позивамо све студенте, чланове породица и пријатеље наших студената, будуће студенте, као и ширу јавност, да погледају изложбу – резултате рада студената друге године основних и интегрисаних академских студија архитектуре на предметима из јесењег семестра школске 2022/23 године:

МАСИУ Семестрална изложба – Интегрални пројекат ИП1, руководилац доц. др Данијела Миловановић Родић 

“Предмет Интегрална анализа територије упознаје студенте са системом планирања и управљања просторним развојем у Србији, актуелним политикама просторног развоја и начинима доношења одлука у домену изградње. Циљ курса је упознавање са интегралним приступом анализи и разумевању, те тиме и конципирању развоја територије у конкретном економском, институционалном и културном оквиру. Интегрални приступ подразумева да се у процесу анализе, разумевања и конципирања развоја територије разматрају различити: (а)  аспекти (одрживог) развоја (економски, еколошки, друштвени и културни), и теме (проблеми) развоја територије, (б) просторни нивои / обухвати и међусобне релације различитих делова / типова територије (изграђене и природне средине), (в) типови инструмената управљања / планирања развојa, (г) нивои управе и њихове организације, (ђ) механизми и типови извора финансирања развоја, (е) актера (приватни, јавни, цивилни) и њихове улоге / интереси / иницијативе и међусобне релације на конкретној територији.Тежиште је на разумевању институционалног и организационог оквира планске интервенције у условима постојања различитих, често конфликтних интереса актера којих се развој тиче.

Студенти се усмеравају на конкретно подручје – територију, кроз чију анализу савладавају основне вештине истраживања. Тема задатка се везује за актуелна питања од стручног и теоријског интереса.” – извод из курикулума предмета

Изложба се одржава у периоду од 6-10 фебруара 2023. године, у простору Универзитета у Београду – Архитектонског факултета, Булевар краља Александра 73, на другом спрату, у ходнику испред сала 219-222.

 

Добродошли!