УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Јавни, отворени, једностепени, архитектонски конкурс за идејно решење нове зграде Факултета музичке уметности у Београду

2-konkurs-fmu

Предмет и обухват конкурса

Предмет конкурса је израда идејног архитектонско-урбанистичког решења нове зграде Факултета музичке уметности у Београду.

Обухват конкурса представља локација која је у оквиру Плана детаљне регулације за линијски парк – Београд, градске општине Стари Град и Палилула – Целина 5 – планирана за објекте и комплексе јавних служби –  високошколске установе, Факултет музичке уметности са катедром за плес. Локација се налази у рубној зони доњег дела Дорћола, уз будући линеарни парк (трансформација зоне уз железничку пругу која није више у функцији) у близини Марине Дорћол у улици Дунавској.

Повод и циљ израде конкурса

Повод за расписивање конкурса је потреба за унапређењем и јачањем капацитета универзитетског образовања изградњом нових, реконструкцијом постојећих објеката и њиховим опремањем која је идентификована и анализирана кроз пројекат „Унапређење и јачање капацитета универзитетског образовања“. Општи циљ пројекта је да се унапреде капацитети универзитетског образовања Републике Србије, кроз специфичне циљеве: (1) Изградња, доградња и опремање објеката универзитетског образовања изградњом нових, реконструкцијом постојећих објеката универзитета у Београду, Новом Саду, Нишу и Крагујевцу, (2) Побољшање квалитета и услова образовања на факултетима универзитета у Београду, Новом Саду, Нишу и Крагујевцу, (3) Имплементација савремених стандарда одрживе изградње и коришћења објеката универзитета у Београду, Новом Саду, Нишу и Крагујевцу. У складу са исказаним потребама за унапређење капацитета универзитетског образовања Републике Србије, универзитета у Београду, Новом Саду, Нишу и Крагујевцу, Министарству просвете, науке и технолошког развоја поднете су иницијативе међу којима и иницијатива за изградњу и реконструкцију објеката Универзитета уметности: Факултет музичке уметности, Факултет ликовних уметности, Факултет примењене уметности и Факултет драмске уметности. Рад ФМУ се од њеног настанка одвија у великој мери у привременим и изнајмљеним просторима, па се јавља проблем у вези са лошим квалитетом и функционалношћу простора, с обзиром на то да простори нису наменски грађени за извођење специфичних облика наставе каква је настава у пољу уметности. Обзиром на актуелне, али и потребе будућег развоја ове институције идентификована је изузетна потреба да се за ФМУ обезбеди наменски простор адекватно технолошки опремљен и задовољавајућих капацитета. Факултет музичке уметности је још од свог оснивања 1937. године, дакле преко 80 година, у „привременом“ смештају, у згради у краља Милана 50. Иако је овај простор максимално искоришћен, за наставу се користи и неколико других простора по уговору о закупу или уговору о сарадњи. Такође неколико установа културе уступа коришћење својих простора за реализацију концертне делатности професора и студената Факултета музичке уметности. Само у Београду, факултет реализује преко 300 концерата годишње, и тиме се позиционира као један од најбитнијих чинилаца продукције уметничке музике у нашој средини. Са преко две стотине уметника (професора и уметничких сарадника), скоро 50 научника (професора и истраживача), и скоро 1000 студената, ова установа има потенцијал за реализацију неколико стотина концерата годишње, као и за реализацију бројних осталих догађаја. Такође би се створили бољи услови за дигитализацију српског нематеријалног културног наслеђа. Ове иницијативе за изградњу нове инфраструктуре у високом образовању Републике Србије један је од стратешких приоритета Владе Републике Србије у наредном периоду и изузетно су важне за процес осавремењавања студирања, као и интернационализације студијских програма.

Поред тога, актуелни План детаљне регулације за линијски парк – Београд, градске општине Стари Град и Палилула, на овој локацији предвиђа установу високог образовања за коју је обавезна израда архитектонско-урбанистичког конкурса за грађевинску парцелу са елементима пејзажно архитектонског уређења.

 

Циљ конкурса је да се, у складу са конкурсним задатком, програмским захтевима, значајем и потенцијалима локације, изабере најквалитетније архитектонско-урбанистичко решење новог објекта Факултета музичке уметности у Београду, које кореспондира са окружењем, прилагођено је вредностима амбијента и одговара значају који оваква институција има на регионалном нивоу. Тежња је да се кроз конкурсне активности сагледају актуелни потенцијали простора у складу са данашњим културно-историјским контекстом, значајем и развојем предметног простора кроз План новог линијског парка – Београд, као и у контексту будућег развоја предметне локације.

Изабрана решења представљаће основ за израду техничке документације за потребе реализације, уређења и изградње.

 

Додатне информације доступне су овде.