УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Архитектонски факултет, Универзитета у Београду дужи низ година реализује активност номинација најуспешнијих завршних радова за признате националне и међународне студентске награде и конкурсе у циљу промоције Факултета и презентације студентских резултата на националној и међународној академској сцени. Ове године, састав Екстерне комисије за селекцију најуспешнијих завршних радова су чинили: архитекта Крешимир Рогина, архитекта Зоран Дмитровић и в.проф.др Лука Сканси (Politecnico di Milano). У складу са епидемиолошким условима COVID-19, процес евалуације је ове године био спроведен онлине у неколико итерација, након чега је Екстерна комисија донела одлуку о номинованим радовима, чији је преглед приређен у наставку.

00_Cover za sajt

RIBA PRESIDENT’S MEDALS

RIBA President’s Medals су награде коју сваке године додељује Краљевски Британски институт архитеката – RIBA и представљају најстарије и најпрестижније награде у архитектонском образовању у свету које датирају још од 1836. године , када је Краљевски Британски институт архитеката доделио Џорџу Годвину (George Godwin) прву сребрну медаљу за есеј “Природа и својства бетона”. Тренутни формат награда је успостављен 1986. године , када је велики број студентских награда, стипендија и признања замењен бронзаним и сребрним медаљама како би били награђени изванредни студентски радови у оквиру верификованих програма RIBA part 1 (Bronze Award) и RIBA part 2 (Silver Award), док се од 2001. године додељује и награда за најбољу дисертацију (Disertation Award).

Silver Award

PORTKALIS – УТОЧИШТЕ БЕЗДОМНИХ

Марко Јовичић (ментор: проф. др Владан Ђокић)

Графички описи пловила без координатног положаја у сценарију разореног света отвара функционалистичку причу о могућем успостављању фантастичне структуре у реалним оквирима. Поред научно-фантастичног мотива за размишљање, пажња је усмерена процесу формирања функционалне заједнице, ресурсима и конструктивним склоповима тренутно доступним у сврху изградње нових светова.

01_Marko Jovičić
ИМАГИНАРНИ ПЕЈЗАЖ. ГЕНЕРИСАЊЕ МНОГОСТРУКИХ РЕАЛНОСТИ ТЕРАЗИЈСКЕ ТЕРАСЕ

Сандра Драганић (ментор: в.проф. Александру Вуја)

Пројектом се простор Теразијске терасе тумачи као пејзаж, чијом се имагинацијом реконструише слика стварности и отварају питања и могућности овог простора. Имагинарни пејзаж Теразијске терасе је агрегација фрагмената њених многоструких реалности, сфера могућности мноштва; свака од реалности, уплетена унутар целине, има своју просторност, темпоралност, упитност, неочекиваност.
02_Sandra Draganić

Disertation Award

ЛОКАЛИЗАЦИЈА ЦИЉЕВА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА – СТАРА ПЛАНИНА

Тања Товиловић (ментор: доц. др Данијела Миловановић Родић)

Пројекат кроз проблемски заснован приступ даје одговор на тему депопулације у оквиру просторног оквира Старе Планине. Препознаје се потенцијал локално специфичних напуштених објеката, пољопривредних објеката – појата, као главних активационих елемената за развој старопланинских села. Истраживање нуди системски одговор поновног оживљавања овог типа објеката подстицањем обновљивих извора енергије.

03_Tanja Tovilović

Bronze Award

Жељко Мијушковић (ментор: в.проф. Владимир Миленковић)

Дистопија открива наративну природу архитектонског пројекта. Дисонанца која проистиче из противречности појмова пројекат и дистопично поставља контраутопију као место приповедања, не пружајући веродостојан садржај за пројекат, елиминишући фикцију утопије. Оно што остаје је само наратив – откривена истина пројекта. Увођење негативних мотива у толикој мери да лудачка фикција надјачава здраворазумску функцију, те намерна одлука да се негирају фундаменталне концепције онога што човеково становање може бити омогућило је стварање слике. Слике , попут било ког језика, поседују своју унутрашњу дијалектику, сопствену реторику, као и мањи или већи капацитет за убеђивањем. Упркос високом степену двосмислености, који захтева тумачење (у поређењу са осталим типовима дијалога), слике су апсолутно непосредне – лако доступне и упоредиве. Ове слике се испостављају се као инверзија класичног поимања архитектонске форме и наратива, негативном сликом. Непосредном дистопијом.

04_Željko Mijušković

Лука Васиљевић (ментор: проф. Иван Рашковић)

Идеја овог пројекта настала је посматрањем односа постојеће структуре унутар и у ближем контексту локације. Односа људи према истој и њиховог кретања, које је настало као одговор на недовољно добро организовану индустријску зону која је ту наметнута, на месту некадашње стамбене зоне. Форма и структура блока резултат је примене претходно поменутих анализа,при чему терен добија додатне садржаје и постаје саставни део објекта не ометајући кретање људи, омогућивши притом да природни,постојећи токови дефинишу његову структуру и форму.

05_Luka Vasiljević

THE YOUNG TALENT ARCHITECTURE AWARD (YTAA)

The Young Talent Architecture Award (YTAA) организује Fondacija Mies van der Rohe уз подршку Креативне Европе (Creative Europe), као екстензију награде Европске уније за савремену архитектуру- Mies van der Rohe. Ова награда се додељује у партнерству са Европском асоцијацијом за архитектонску едукацију (ЕААЕ), чији је Архитектонски факултет у Београду формални члан и Саветом архитеката Европе (ACE-CAE).

МИСЛИТИ БАЛКОН: РИТУАЛ ГРАДСКОГ ЖИВОТА НА ТРГУ

Исидора Екмешић (ментор: проф.емеритус Бранислав Митровић)

Кућа културе је интерпретација балкона, увећаног елемента који је у функцији урбаног генератора на главном градском тргу и који непрестано оживљава активан однос актера и посматрача. Балкон отвара питања односа актера и публике, ко јесте и ко може да буде једно или друго што се налази у тежишту преиспитивања савременог позоришта. Нови објекат културе на тргу преиспитује међупростор од доласка на трг до почетка сценског дела, настаје и развија се из онога што претходи драмском чину, што сцену прати и омогућава да сцена функционише.

06_Isidora Ekmešić

ГРАД У ГРАДУ (ПОЛИС НА ИВИЦИ КАПИТАЛИЗМА)

Марина Марковић (ментор: в.проф. Небојша Фотирић)

Насеље – град се формира као затворени тип, са контролом уласка. Примарна функција, развија се у виду сивих активности, али не са циљем легализације друштвено забрањених садржаја, већ супротно, стварање слободе манипулације базама података зарад глобалног бенефита. Зона је ван контроле локалних самоуправа и функционише по принципу глобалних закона, без потреба директног доприноса матичном граду, али са индиректним бенефитом за град. Зона је на овом нивоу мистична, али само онлико колико њени актери одреде. Простори које зона подржава морају бити довољно универзални, тако да се актери могу смењивати временом, у зависности од промена и потреба активности на глобалном нивоу.

07_Marina Marković

АРТИФИЦИЈЕЛНА ЕКОЛОГИЈА ПРЕДЕЛА

Јован Матовић (ментор: проф. Иван Рашковић)

Главна идеја пројекта је да се кроз цео технолошки процес пречишћавања воде искуствено укључе и посетиоци, при чему инфраструктура добија карактер јавног хидролошког парка. Проласком кроз различите фазе процеса, корисник доживљава и различите просторне амбијенте специфичне за ту фазу. Уз ушће се формира платофрма која омогућава нову размеру сагледавања предела и искуства за посетиоце, са потребном инфраструкуром за обављање последње фазе процеса обраде воде.

08_Jovan Matović

TРГ РЕПУБЛИКЕ – СРЕДИШТЕ ГРАДА

Душан Међедовић (ментор: проф.емеритус Бранислав Митровић)

Овај рад исти е основне теорије дизајна јавног простора и говори о претпоставци да један од разлога окупљања људи у јавном простору јесте појавност природе, И приписује се биофилним квалитетама тих простора. Црпе и инспирацију из архитектуре, и користе и квалитативну аналити ку методологију која тада уноси типи не карактеристике архитектонских простора у контекст биофилије, долазимо до јединствених инпута како можемо редефинисати јавне градске просторе. Овај рад доноси закљу ак о специфи ним биофилним стратегијама и поставкама које би могле помо и уношењу живота у “бетонске тргове“, односно у просторе који су недовољно актирвирани.

09_Dušan Međedović

ARCHIPRIX INTERNATIONAL 2021

Archiprix International је бијенални догађај који позива све школе у области архитектуре, урбанизма и пејзажне архитектуре широм света да одаберу по један најбољи дипломски пројекат и допринесу глобалној бази најбољих дипломских пројеката у наведеним областима. Овогодишње издање награде је организовано у сарадњи са Addis Ababa University EiABC.

КИНЕМАТОГРАФСКИ АРХИВ ЛОКАЛНЕ (АЛТЕРНАТИВНЕ) ИСТОРИЈЕ

Теодора Спасић (ментор: проф. Борислав Петровић)

Културолошки контекст града обликован је фрагментарном методологијом грађења урбаног контекста, кроз различите историјске процесе. Тема рада заснива се на интердисциплинарном истраживању везе у областима архитектуре и филма, у циљу испитивања начина на који архитектура може употребити филм као алат у процесу пројектовања.

10_Teodora Spasić

ARCHITECTURE MASTERPRIZE (AMP)

MasterPrize студентска награда за архитектуру је међународни годишњи програм за афирмацију високог архитектонског образовања и младих професионалаца. Програм награда промовише изузетне таленте у настајању и афирмише оне који померају границе, користец́и нове, иновативне технологије и материјале и развијајуц́и наше будуц́е окружење на начине који су енвајронментално сензитивни. Награда MasterPrize за архитектуру посвец́ена је промоцији квалитетних академских архитектонских идеја и пројеката широм света, промоцији нових талената у архитектури, дизајну ентеријера и пејзажном дизајну, као и обезбеђивању дисеминационе платформе студентима архитектуре који су дипломирали.

БАМБУС

Кристина Ранковић (ментор: доц. др Ивана Ракоњац)

Почетна тачка пројектовања простора јесте његова подела на функционалне целине. У објекту је потребно предвидети радна места како за производњу тако и за продају. Занати који за чије функционисање треба направити програм су: столар, кројач, кувар, цвећар/баштован, дунђер, сувенир мајстор, угоститељ. Поштујући границе постојећег објекта, фасаде би биле сачуване и рестауриране. Кров би се у клонио, где постоји могућност да се структура формирана унутар објекта прошири и ван пређашњих оквира. На основу таксативног списка активности формирају се радна места. Прво се назначавају као пунктови и постављају у логички повезане односе, у зависности од нивоа сродности делатности, а затим се просторно формирају према условима које радни простор треба да испуни. Осим радионичког простора, при сваком штанду одређене делатности пројектује се радионички и продајно-изложбени простор. Циљ пројекта је да се засебни пунктови споје у функционалну целину у којој корисници могу неугрожено боравити и по жељи се укључивати у занатске делатности.

11_Katarina Ranković

Е 75 2100 : ХРОНОТОП

Никола Митровић (ментор: проф. Милан Вујовић)

Истраживање у пројекту полази од хипотезе да се напуштени простори јављају у близини инфраструктурних система, попут ауто-пута, петље или интермодалних чворишта. Сходно томе, предмет истраживања је аутопут E75 у старом делу града, од Мостарске петље до Аутокоманде, где се уз линијску инфраструктуру јавља неколико напуштених простора – БИП, логор Топовске шупе, напуштена градилишта, као и потпуно одсуство пешака. Пројекат се заснива на сагледавању простора кроз однос прошлост – садашњост – будуц́ност и формирању хронотопа у виду спекулативног наратива, који приказује простор ауто-пута E75 2100. године.

12_Nikola Mitrović

INSPIRELI AWARDS 2020

Inspireli Awards је глобално студентско такмичење у области архитектуре, урбаног дизајна, пејзажне архитектуре и унутрашње архитектуре под медијским покровитељством водеће глобалне дигиталне платформе ArchDaily. Основни циљ награде је омогућавање новим талентима да испричају своје архитектонске приче и подигну свест о сопственом професионалном свету.

НЕВИДЉИВА БАРИЈЕРА

Марко Лукић (ментор: проф. Владимир Лојаница)

Пројекат затворско корекционе установе је базиран на инверзији традиционалних затворских норми и обликовања, он као такав за функцију има креирање хуманог затвора који не оставља емотивне и социјалне последице и пружа могућност за рехабилитацију затвореника. Кроз рехабилитационе програме унутар затвора, затвореници имају могуц́ност побољшања својих животних улова, и напредовања унутар установе. Премештањем из заједничких ка приватним ц́елијама подстичемо затворенике да учествују у програмима рехабилитације. Кроз издизање затвора и упуштања природе у сам габарит затворске установе креирамо непрекинуту везу са природом и околином. Ова веза за функцију има да мотивише затворенике и подстакне рад унутар затворског програма као и креира конекцију између спољашњег света и затвора.

13_Marko Lukić

ДВОЈНИК

Јелена Павлица (ментор: в.проф. др Владимир Миленковић)

Инспирација за пројекат лежи у идеји о постојању два света: света стварности и његовог двојника – виртуелног света снова. Двојник се представља као душа, сенка, или пак слика у огледалу у којој човек може видети тамо где није у једном нестварном простору који се отвара иза равне површине огледала. Он настаје услед дешавања грешке у копирању, где сваки копирани садржај губи свој стари идентитет и креира нови. Пројекат је настао услед копирања зидине Калемегдана креирајући структуру тако да се својник Калемегдана опонаша као његов одраз у огледалу, чији су сегменти током копирања губили и мењали идентитет.

14_Jelena Pavlica

РЕВИТАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАДСКОГ ПАМУЧНОГ КОМБИНАТА

Сара Чоти (ментор: проф. Весна Цагић Милошевић)

Основни циљ пројекта је усмерен на очување историје некадашњег комплекса Београдског памучног комбината и његово стапања са новоизграђеном структуром, тако да чине нераздвојну целину. Новом реупотребом ствара се нова зелена зона града која потенцијално утиче на саму индустријску зону која је већином напуштена, дајући простора за ширење нових садржаја и на суседне објекте а ствара се и нова атрактивна локација за непосредни стамбени део. Идеја је била да се најзначајнији и најстарији објекат сачува у целости, и претвори у нови Музеј текстилне индустрије.

15_Sara Čoti

(О)КУП(Љ)АЛИШТЕ – БОРАВАК У ВОДЕНОЈ СРЕДИНИ – МЕТАМОРФОЗА ОД ФОРМАЛИЗМА ДО ИСКУСТВА

Ђурђа Ђукић (ментор: в.проф. Небојша Фотирић)

Циљ пројекта је обнављање визије силаска на реку у потрази за слободном зоном купања – као одговор на историју локације која указује на повезаност појединца и његове потребе да борави у воденој средини, чију је везу онемогућила индустрија. Претпоставка је да вода може бити коришћена у сврху истраживања алата способног да створи синергију између индустрије и природе, стварајући нове просторе и активности које “окупљају” људе. Различити начини манифестације воде креирају искуство, док је искуство које стичемо о простору у ком боравимо последица стимулације екстерног окружења. Окупљалиште представља мешавину наслеђене типологије купалишта и искуства стеченог кроз историју његове употребе.

16_Đurđa Đukić

(С)УДАР ЕНЕРГИЈЕ – ИНТЕРПРЕТАТИВНИ ЦЕНТАР ЈАДРАНА НА РИЈЕЧКОМ ЛУКОБРАН

Тијана Ловрић (ментор: проф. др Владан Ђокић)

Веза између изграђене структуре и природе одувек је била тема истраживања и тежње за проналаском начина на који се елементи и енергија природе могу доживети у изграђеној средини. Пројекат интерпретативног центра покушава визуелно да објасни идеју о простору који је на прагу тога да допринесе могућности доживљаја”судара” две различите енергије. Једне коју изграђена средина и људи са собом носе, и друге, природне енергије, енергије мора. Преиспитује се деловање у јавном простору Ријечког лукобрана, који има два лица и две функције. Једну на самој површини, окренуту према луци и граду, замишљену као утилитарну зону која енергију користи у циљу побољшања живота становника. И другу зону, окренуту према пучини и уроњену испод воде, која прихвата енергију таласа, сунца и ветра, како би допринела стварању доживљаја и ушла у атмосферу као звук, светлост, боја.

17_Tijana Lovrić

РЕВИТАЛИЗАЦИЈА ПРИОБАЉА / КАМЕНОЛОМ КАО “BROWNFILED” ПРОЈЕКАТ

Марко Јовановић (ментор: в.проф. др Александра Ђукић)

Пројекат се базира на ревитализацији каменолома и прикључне дробилице који се налазе у непосредној близини Голубачке тврђаве. То се постиже кроз различите начине, где јесте најважнији принцип повратка природи који се кроз архитектонски и урбанистички подухват постиже. Како је положај каменолома такав да је он на тренутно најатрактивнијој тачки у Голупцу (близу комплекса Голубачке тврђаве), огроман потенцијал јесте уочен у самом повезивању подножја са врхом. Садржаји који се имплементирају у простор јесу такви да они представљају базу еколошки подстицајних елемената. У преводу, сви они покушавају да претходно девастирани простор унапреде дајући му нови смисао и еколошку ноту повратка природи. Тиме се омогућава простору да се обнавља и развија.

18_Marko Jovanović

SOFTSCAPE И HARDSCAPE: СКРИВЕНИ ВРТ ART AND SCIENCE ЦЕНТРА КАО ГЕНЕРАТОРА ХИБРИДНИХ ОПАЖАЈА

Сенка Радовић (ментор: доц. др Милена Кордић)

Сходно актуелним условима живота у урбаним срединама велике густине изграђености у периоду драстичних еколошких промена, посебна пажња се посвећује боравку у природи и њеном утицају на психолошко стање савременог човека. Интуитивним истраживањем организационих модела врта, пејзажа и предела, формира се утисак о врту као тајновитом амбијенту, који носи дозу сете и меланхолије, што води тежњи ка обликовању простора који делује потпуно аутономно и изоловано, пружајући кориснику осећај заштићености кроз јединствен доживљај, импулс ’естетске емоције’. Увођењем пејзажа као необузданог система у опну која формално и функционално представља математички систем који функционише по строго одређеним правилима, испитује се утицај на корисника.

19_Senka Radović

UnIATA ’21 World's best graduation projects ever created

UnIATA је глобални архитектонски изазов бијеналног карактера са фокусом на дипломске академске пројекте који илуструју нову генерацију најбољих светских архитеката, урбаниста и пејзажних архитеката и пружају увид у тренутне трендове у архитектонском образовању широм света. Награда се додељује за најбоље мастер пројекте и најбоље школе архитектуре које номиновани дипломци и њихови ментори представљају као тим.

ЧУВАЈМО ПРОШЛОСТ ЗА БУДУЋНОСТ – ПРОЈЕКАТ РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ ИНДУСТРИЈСКОГ КОМПЛЕКСА У КРАГУЈЕВЦУ

Катарина Петровић (ментор: проф. др Ненад Шекуларац)

Пројекат обнове комплекса индустријских хала у Крагујевцу, Србија, с краја 19. века , подразумева креирање иновативних садржаја уметничког карактера и просторно проширење хала. Комплекс добија нову намену – галеријски простор, мултифункционалну дворану, атеље и комерцијалне садржаје у виду ресторана и пословног простора. У циљу што прилагодљивијег функционисања, дворана је двонаменског карактера – у првом сценарију коришћења служи као монтажно-демонтажно гледалиште, док је у другом сценарију гледалиште уклоњено, а слободан простор се користи као наставак галерије. Форма надограђеног објекта је аморфна, конструисана у стилу гридсхелл структура од лепљеног ламелираног дрвета. Простор испод куполе је празан, ослобођен носећих стубова у ентеријеру, стварајући тиме погодан амбијент за наступе или изложбе.

20_Katarina Petrović

УМЕТНОСТ „ЗОНЕ КОНТАКТА“ – ДОРЋОЛ: МЕСТО СУСРЕТА КУЛТУРА

Алекса Гајић (ментор: проф. Зоран Лазовић)

Рад се бави питањем мешања култура: разликама у схватању културе кроз теорију транскултуралности за разлику од теорије које културу тумаче као независни ентитет (мултикултуралност, интеркултуралност…). Архитектноским стварањем физичке зоне контакта култура (зона између хомогенизације и изолације) и постављањем такве инсталације у реалан контекст испитују се могућности и последице постојања дијалошког простора у Београду, доводећи га у везу са принципима пронађеним у Новом Вавилону, Константа Нивенхуса. Циљ истраживања је стварање хибридног пејзажа који се понаша као сталнопроменљиви колаж програма, садржаја, појавности и значења у коме неко може бити и гост и домаћин (окупатор или окупиран) истовремено (Дерида 1997).

21_Aleksa Gajić

“TROMPE L’OEIL”

Лука Гргић (ментор: в.проф. др Владимир Миленковић)

Питање феномена и улоге театралности, репроблематизује се испитивањем и анализом савремених и историјски удаљених друштвених токова. Полазиште пројекта чини препород барока и његова реконцептуализација у савременој култури, обухваћена паролом театрум мунди, односно свет као сцена. По таквом моделу стварности, граница реалности и фикције, илузије и истине бива блурована. Ако је сцена фиктивна рефлексија живота, у Платонском речнику, свака бледа имитација стварности је сцена. Тада сан и сцена, две најјасније манифестације имагинарног постају синоними једно за друго. Живот је сан, стварност је сцена.

22_Luka Grgić

АРХИТЕКТУРА МУТАЦИЈЕ : РЕСТРУКТУИРАЊЕ ПОСТОЈЕЋЕГ

Сандра Ојданић (ментор: в.проф. Милан Вујовић)

Активирање напуштених градилишта, концептом истраживања и експериментисања новом упоребом, надилазећи функције прошлости и креирајући нове слике. Покретање ових простора довело би до нових односа са локацијом, замишљајући интервенције као генеративне у друштвеним, релацијским и потенцијалним активаторима нових пројеката. Архитектура је представљена дилемом у којој треба да одбаци свој претходни приступ статичког постојања и пређе на стање постојања које је прилагодљиво брзим променама данашњег света.

23_Sandra Ojdanić

ДЕПОНИЈА ПОДАТАКА (DATA WASTE CENTER)

Андреа Станковић (ментор: в.проф. Милан Вујовић)

Пројекат се односи ка дата пејзажима као полигонима логистичких операција које подразуемвају коегзистирање дигиталног и материјалног, са минималним, али неопходним људским присуством у једном простору. Истовремено , придаје се велики значај и симболичком и функционалном аспекту, као неодвојивим деловима пројекта. Зоне људске искључености посматрају се као строго функционалне, црне кутије, док су зоне људске укључености веома контролисане системом комуникација. Корисници се посматрају као посетиоци овог аутоматизованог пејзажа који истражују просторе и архиве.

24_Andrea Stanković

ВЕРТИКАЛНИ СПА ЦЕНТАР КАО РЕПЕР У ГРАДСКОМ ТКИВУ

Ана Војиновић (ментор: проф. др Лидија Ђокић)

Диспозиција и висина, куле као посебног репера у градском ткиву, условљени су конкретном локацијом, анализом ширег и ужег окружења, потребом поштовања утврђених визура, силуета и укупном сликом града, ограничењима који проистичу из евентуалних непожељних контекстуалних карактеристика. Сви наведени аспекти су тема истраживања у оквиру студије вертикалног спа центра, потенцијалног репера и градског симбола будућег јавног простора, Линијског парка. Пракса је формирала одређену слику о спа центру, чији се програми развијају по хоризонталној основи или се налазе у склопу већ постојећих објеката. Питање које прати читав процес пројектовања је шта би проистекло када би све садржаје и програме које нуди један хоризонтални спа центар сместили у вертикални. Наглашавањем физичке дистанце од урбаног окружења је јединствено искуство овог спа центра.

25_Ana Vojinović

АДАПТАБИЛНО КЛИМАТСКО ОБЛИКОВАЊЕ АРХИТЕКТОНСКИХ ФОРМИ

Катарина Пејић (ментор: в.проф. др Будимир Судимац)

Рад је посвећен истраживању обликовања и геометрије архитектонских форми у функцији адаптирања различитим климатским условима. У раду је примењена упоредна анализа животињских станишта кроз пет типова климата и студија случаја архитектонских објеката који су пројектовани у складу са климатским условима. Циљ је био да се искористе природне законитости које животиње, односно птице примењују приликом изградње свог станишта у различитим климатским подручјима. Концепт небодера, који је предмет мастер рада, настао је на темељу експеримента и применом методе упоредне анализе животињских станишта и студије случаја архитектонских објеката. Принципи примењени на анализираниим прмерима за адаптибилно климатско обликовање архитектонски форми послужили су као основ за обликовање небодера.

26_Katarina Pejić

УРБАНА БРАНА

Бојана Новковић (ментор: проф. др Јелена Ивановић Шекуларац)

Пројекат је фокусиран на формирању стамбене структуре са пратећим функцијама која одговара захтевима и потребама савременог начина живота у складу са контекстом у којем се налази. Анализа локације довела је до решења које се огледа у формирању затвореног блока са постављеном интерном саобраћајницом. Затворени блок прати нагиб терена и у свом склопу садржи пројектоване зелене зоне које се налазе и у унутрашњем простору и по спољном ободу блока ради заштите од буке и загађења имајући у виду близину булевара Војводе Мишића. Анализом је закључена и потреба за заштитом објекта од инсолације, па се због тих утицајних фактора током процеса пројектовања брижљиво разматрао и дефинисао концепт материјализације фасаде и употребе адекватних система за заштиту од сунчевог зрачења.

27_Bojana Novković

УРБАНА БРАНА

Милица Јовичић (ментор: в.проф. Дејан Милетић)

Пројекат пословног комплекса са привременим становањем и мешовитим функцијама, смештен на Сењачкој падини у непосредној близини Београдског Сајма. Тема урбане бране развила се као пауза у простору, зелена оаза са културно-рекреативним садржајима. Каскадно становање на Сењачкој падини утицало је на обликовање објекта, а као одговор на јаку саобраћајницу јавила се баријера ка Булевару Војводе Мишића у виду опне. Међутим , као главни мотив у пројекту, опна има вишеструку улогу: она такође представља главну зону комуникација, а због своје специфичне материјализације уједно представља и везу са контекстом. Лифтови, као примарне комуникације, избачени су ка улици, док се секундарне комуникације у виду степеништа јављају са унутрашње стране опне.

28_Milica Jovičić

ЕДУКАТОРИЈУМ

Мина Вујовић (ментор: в.проф. др Ана Никезић)

Локација коју смо испитивали налази се у подножју Сењачке падине, између уситњене стамбене структуре Сењака и прометне саобраћајнице код Београдског сајма. Кључни императив просторног контекста постаје осунчаност, недостатак исте услед укопаности парцеле и њене оријентације ка северу. Тема којом се пројекат бави јесте увођење што више природног осветљења. Тема се спроводи вертикалним ошупљивањем кроз објекат, формирањем главних отвора у структури-тематских дворишта, као и мањих атријума уоквирених порозним стубовима. Програм објекта везан је за едукацију и креативни развој младих. Садржаји једног едукаторијума природно су се наметнули, са својим просторним захтевима. Главни носилац естетике пројекта постају „разигране“ таванице које угнежђују горепоменуте садржаје. Едукаторијум је флексибилан и порозан простор, у коме баријера споља-унутра не постоји.

29_Mina Vujović

ПОРТКАЛИС – УТОЧИШТЕ БЕЗДОМНИХ

Марко Јовичић (ментор: проф. др Владан Ђокић)

ИМАГИНАРНИ ПЕЈЗАЖ. ГЕНЕРИСАЊЕ МНОГОСТРУКИХ РЕАЛНОСТИ ТЕРАЗИЈСКЕ ТЕРАСЕ

Сандра Драганић (ментор: в.проф. Александру Вуја)

Жељко Мијушковић (ментор: в.проф. Владимир Миленковић)

Лука Васиљевић (ментор: проф. Иван Рашковић)

UnIADA ’21 Unfuse International Architectural Dissertation Awards

UnIADA представља образовну и професионалну платформу за додељивање међународних награда за најуспешније дисертације на мастер и основним нивоима студија архитектуре. Платформа награђује најбоље истраживачке радове кроз пројекат студената архитектуре развијајући дијалог и стављајуц́и у средиште пажње изузетна достигнућа младих професионалаца. Циљ UnIADA је да буде платформа за јачање професионалне одговорности и свести о и око области архитектуре.

 

ХИБРИДНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ: ГЕНЕРАТОРИ УРБАНОГ КОНТИНУИТЕТА

Александра Јовичић (ментор: проф. Горан Војводић)
30_Aleksandra Jovičić

ЛОКАЛИЗАЦИЈА ЦИЉЕВА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА – СТАРА ПЛАНИНА

Тања Товиловић (ментор: доц. др Данијела Миловановић Родић)

АРТИФИЦИЈЕЛНА ЕКОЛОГИЈА ПРЕДЕЛА

Јован Матовић (ментор: проф. Иван Рашковић)

КИНЕМАТОГРАФСКИ АРХИВ ЛОКАЛНЕ (АЛТЕРНАТИВНЕ) ИСТОРИЈЕ

Теодора Спасић (ментор: проф. Борислав Петровић)

SOFTSCAPE I HARDSCAPE: СКРИВЕНИ ВРТ АРТ АНД СЦИЕНЦЕ ЦЕНТРА КАО ГЕНЕРАТОРА ХИБРИДНИХ ОПАЖАЈА

Сенка Радовић (ментор: доц. др Милена Кордић)

TAMAYOUZ INTERNATIONAL AWARD 2020 FOR GRADUATION PROJECTS

Tamayouz International Award for Graduation Projects  је глобални конкурс за дипломске пројекте у области архитектуре, урбаног дизајна, урбаног планирања, архитектонских технологија и пејзажног дизајна. Награда је актуелна на интернационалном нивоу од 2012. године, развијајући се од националне до глобално признате награде, првенствено због кредибилитета критичара – почевши од Захе Хадид која је учешћем у раду жирија 2012. године допринела глобалном брендирању награде. Награде се додељују за појединачне дипломске пројекте, за најбољу школу архитектуре и најбољег ментора.

 

ТРКЕ БУДУЋНОСТИ

Бојана Мијатов (ментор: проф. Горан Војводић)

Основна идеја у мастер завршном раду на тему Београдски токови: Изгубљени у преводу је подизање архитектонског значаја на полуострву Ада Хуја. Инспирација за избор локације је проистекла за неактивне просторе у урбаним срединама, као просторе који имају истроријску, архитектонску и културну вредност, те се као такви морају одржавати и очувати.

31_Bojana Mijatov

“ОБАЛА ПЕРФОРМАНСА”: НОВИ, ПОЈАВНИ, КУЛТУРНИ ПЕЈЗАЖ У ГРАДУ

Јелена Влаовић (ментор: проф. Дејан Миљковић)

Циљ рада је створити културни пејзаж који ће новим просторима, садржајима и програмом извршити (ре) контекстуализацију заборављеног дијела приобаља. Давајући слободу води да несметано уђе у пејзаж и на тај начин изазове спектакл сваки пут када дође до појаве плављења а исто тако и повлачења у своје корито, заправо се започиње трансформација градског пејзажа. Учесници створеног спектакла и непредвидивих промјена пејзажа биће и сами корисници новог простора.

32_Jelena Vlaović

ТРГ РЕПУБЛИКЕ – ЕКСПЕРИМЕНТ ПОЛИВАЛЕНТНОГ ПРОСТОРА

Урош Мајсторовић (ментор: проф.емеритус Бранислав Митровић)

У овом раду су истражене различите дефиниције променљивог простора у архитектури, како би се истакло да флексибилна веза између простора и функција, на начин да се одржава архитектонски идентитет, има за последицу одрживу архитектуру која посебно одговара јавним градским просторима. Детаљним рашчлањавањем појмова као што су флексибилност, прилагодљивост и поливалентност може се закључити да је поливалентни дизајн критичан у одговору на макро и микро плановима. Становиште да поливалентност зависи од коегзистенције функционалног учвршцћивања и променљивости, може довести до теоријског процеса пројектовања који тестира улогу сталног објекта у поливалентном дизајну кроз проучавање функционално одређеног и неодређеног простора. Кроз анализу поливалентности на микро плану на примеру једне породичне куће, поставља питање како се исти уочени принцип мозе применити на макро плану, на нивоу трга, односно јавног простора.

33_Uroš Majstorović

МЕМОРИЈАЛНИ ПАРК НА СТАРОМ САЈМИШТУ

Александра Вујић (ментор: проф. Горан Војводић)

Пројекат се генерише на основу препознавања да је просторни обухват Старог сајмишта неуређен, непријатан и генерално пуст. Како се оба моста уздижу од терена како би прешли реку, локација се запра-во налаз на коти испод, и ове две “ баријере” је заправо чине изолованијом, што је препознато као позитивна страна и у пројекту ће се тежиити да се очува овај квалитет. Контакт са обалом је решен у потезима стаза и зелених површина, а поменути споменик се стазама и партерним уређењем надовезује на појас обале. Споменик стоји усамљено у простору и иако је његова позиција централна, не доминира просторм довољно, због неповезаности са остатком урбане матрице. Програмско и просторни решење ће бити орјентисано ка укјучивању објеката Сајмишта унове програме, као и укључивању Споменика жртава Геноцида у ново партерно и просторно решење. Меморијални комплекс ће тежити да очува изолованост и мир, али и да се прилагоди функцијама рекреације и боравка на отвореном.

34_Aleksandra Vujić

НЕБО У СВИМ ПРОПОРЦИЈАМА

Анђела Лазаревић (ментор: в.проф. др Владмир Миленковић)

Наслов проистекао из античког мита о апсолутном броју и савршеној пропорцији који говори о складу између делова и целине свега, па тако и неба. Дело ”Живот је сан” је барокно дело са античким нитима, као директна веза са античким митом о минотауру. Мит се у бароку трансформише. Барокна антитеза античкој тези. На исти начин радим пројекат – преплитање стварности и маште. Почетак у нечему монументалном – амфитеатар, а затим обавијен нечим что нема савршену пропорцију. Ствара се тематизовани силазак у антику, упливавање у њу.

35_Anđela Lazarević

ПЛАВА ДУБИНА ЕТРА

Јелена Пилиповић (ментор: в.проф. др Владимир Миленковић)

Када је реч о уметности у простору, она више не представља циљ за себе, већ добија и улогу дефинисања конкретног простора ефектима урбаног дизајна, где за последицу добијамо догађај у простору и потпуно нов начин сагледавања тог места у граду. Идеја пројекта заснива се на промени перцепције и самог значења градског простора у тренутку када се догађај доживи, односно формирању сценског карактера предметне локације.

36_Jelena Pilipović

УРБАНА БРАНА

Огњен Милићевић (ментор: доц. др Гроздана Шишовић)

Предложено решење представља место на коме континуални низ „пуца“ . Преиспитавањем конвенционалног модела зграде дошло се до „лебдећих штангли“ које пропуштају светлост и дозвољавају проветравање стварајући пријатне јавне и полујавне просторе. Структуру поред штангли чине и две рамовске конструкције које прихватају оптерећење у две тачкеи тиме омогућују утисак лебдења. Структура станова је разнолика и због модуларности она може да буде промењена уколико то тржиште захтева. Широк спектар станова од јединица за привремен боравак до дуплекса са више спаваћих соба кореспондира са структуром становништа којима је овај крај пријемчив. Структуру пресеца дијагонална рампа која спаја партере две улице и изнад које се јавља празнина која се пење до врха зграде чиме се остварују нове вертикалне комуникације и приступ додатном садржају –изложбеној галерији.

37_Ognjen Milićević

МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ ИСТРАЖИВАЧКИ ЦЕНТАР

Александра Стевановић (ментор: в.проф. Драган Марчетић)

Концепт полази од три препозната проблема у оквиру анализе проблема: неатрактивност, неприступачност и недостатак функција које оплемењују простор. Као одговор на проблем, настаје идеја о комбинацији различитих функција унутар блока, што би значило и присуство више типова корисника и активности. Комплекс је осмишљен као мултифунцкионални простор са лабораторијом за истраживања, радним простором за изнајмљивање, читаоницом и библиотеком, аудиторијумом и салама за састанке, као и кампусом са собама, рестораном и зоном за одмор.

38_Aleksandra Stevanović

УРБАНА БРАНА

Маријана Гајић (ментор: доц. Милош Ненадовић)

Из анализе проблема на локацији утврђено је у непосредној близини недостају пратец́и садржај који захтевају објекти предвиђени за становање. Основна идеја је била испројектовати специфичан тип становања који заједно са садржајем попут пијаце, салонског простора и зелених површина функционише као једна целина. Обликовањем форме читавог објекта на овај начин остварила се веза између Булевара Војводе Мишића и Виктора Игоа што омогућава приступ објекту са обе стране. Правац пружања објекта је зависио од позиционирања садржаја унутар истог. Имајући то у виду, уз Булевар Војводе Мишића постављен је салонски простор који прати логику постојец́ег уличног фронта и његовог садржаја који је сличног карактера.

39_Marijana Gajić

УРБАНА БРАНА

Петар Ускоковић (ментор: проф. Дејан Миљковић)

Након обиласка и анализе локације дошао сам до закључка да неки од постојећих објеката на локацији могу да се сачувају, обнове и претворе у нове пословне просторе. Заузео сам овај став из разлога што се сама локација налази на раскршћу две урбане структуре и на неки начин представља урбану брану променљивог карактера. Очувањем старих и надоградњом нових структура добија се спој старог и новог, што представља спој два различита окружења.

40_Petar Uskoković

УРБАНА БРАНА

Милана Токић (ментор: в.проф. Владимир Михајлов)

Почетак пројектовања јесте истраживање локације и окружења, на основу чега фокус разраде у овом случају пада на коришћење покренутог терена за формирање визура ка реци и Новом Београду. Простор је у приземљу у потпуности ослобођен како не би дошло до поделе између јавног и полујавног простора, док с друге стране велики објекти представљају јасну границу између резиденцијалног и спољашњег. Издизањем објеката на бетонске шајбне постиже се ефекат усмеравања како погледа тако и кретања корисника. Пешачке стазе које продиру кроз ове шајбне формирају занимљив доживљај при кретању јер су процепи који деле велике отворене површине између њих веома уски.

41_Milana Tokić

“TROMPE L’OEIL”

Лука Гргић (ментор: в.проф. др Владимир Миленковић)

ДВОЈНИК

Јелена Павлица (ментор: в.проф. др Владимир Миленковић)

Жељко Мијушковић (ментор: в.проф. др Владимир Миленковић)

Номинација за најбољег ментора

в .проф . др Владимир Миленковић

НАГРАДА ГРАДА БЕОГРАДА ЗА СТВАРАЛАШТВО МЛАДИХ

Награда града Београда за стваралаштво младих додељује се за дело које представља највредније остварење у научном и уметничком раду ученика и студената, односно за самостални рад ученика или студената који представљају допринос у одређеној области науке, оригинално тумачење неког проблема, делимично или потпуно ново решење практичне примене одређених научних резултата или уметничко достигнуће које се по вредности нарочито истиче.

БЕОГРАДСКИ ТОКОВИ: ИЗГУБЉЕНИ У ПРЕВОДУ

Ана Јовановић (ментор: проф. Горан Војводић)

Процес пројектовања полази од истраживања развоја дорћолских токова (сабирних улица) и појављивања првог макро токова који спаја Дорћол и Београд са Западом Европом. Затим се спроводи анализа околних блокова у тежишном подручју и циљу формирања нове физичке структуре, као и програма кроз анализу структуре блокова и ширег контекста. Програмско тежиште чини култура, односно комплекс садржаја у домену културе – дигиталне уметности, концептуалне уметности, савремене уметности и филма.

42_Ana Jovanović

НАГРАДА ФОНДАЦИЈЕ СЕСТРЕ БУЛАЈИЋ

Награда Фондације сестре Булајић расписује се сваке године за по два најбоља одбрањена дипломска рада на студијама Архитектонског факултета – Универзитета у Београду.

 

ЖИВОТ ЈЕ САН. ПОЗОРИШТЕ. ПРИРОДНО ЈЕЗГРО БЕОГРАДА.

Јегор Алексић (ментор: в.проф. др Владимир Миленковић)

Истраживање и преиспитивање природе наше стварности, унутрашње и спољашње, света снова и имагинације и транзиторних процеса између њих. Између будности и сна, постоји кратак временски период када стварност почиње да се деформише. Крута , свесна мисао почиње да се распада у таласима ране фазе сањања и свет постаје халуциноген, а наше мисли неповезане. Постоји претпоставка да кад утонемо у сан, мозак непрестано раставља моделе и концепте које користимо за тумачење света, што доводи до искустава која су неспутана нашим уобичајеним менталним филтерима. Лиминалност је уско повезана са ефемерношћу и транзицијским пролазом између алтернативних стања. Стварност се овде чини измењеном, јер су то простори који нису предвиђени за задржавање или да мислимо о њима као аутономним ентитетима, а када то учинимо они изгледају чудно и неуобичајено. Ти међупростори делују страно, јер су нам умови програмирани за контекст. Представа у којој смо ми актери и позорница на којој се границе између реалности замућују.

43_Jegor Aleksić

“ОБАЛА ПЕРФОРМАНСА”: НОВИ, ПОЈАВНИ, КУЛТУРНИ ПЕЈЗАЖ У ГРАДУ

Јелена Влаовић (ментор: проф. Дејан Миљковић)

КОНКУРС ЗА ГОДИШЊУ НАГРАДУ “АЛЕКСЕЈ БРКИЋ” – НАГРАДА УДРУЖЕЊА АРХИТЕКАТА СРБИЈЕ

Удружење архитеката Србије расписује конкурс за доделу годишњих награда за архитектуру у категорији најуспешније архитектонско дело из свих области архитектуре ауторима појединцима или ауторским тимовима, и категорији изведено дело наших архитеката које је реализовано у иностранству. Такође, сваке године расписује се конкурс и за категорију најуспелији студентски пројекат архитектуре студентима архитектуре, настао у току наставног процеса.

 

МИСЛИТИ БАЛКОН: РИТУАЛ ГРАДСКОГ ЖИВОТА НА ТРГУ

Исидора Екмешић (ментор: проф.емеритус Бранислав Митровић)

ГОДИШЊА НАГРАДА ’’МИЛОРАД МАЦУРА’’ ЗА НАЈБОЉИ РАД У ОБЛАСТИ АРХИТЕКТУРЕ И УРБАНИЗМА

Институт за архитектуру и урбанизам Србије традиционално додељује годишње награде за најбоље мастер радове и докторске дисертације одбрањене на факултетима, са Универзитета у Србији, који имају департмане или катедре из области архитектуре, урбанизма и просторног планирања, међу којима је и Годишња награду „Милорад Мацура“ за најбољи мастер рад из области архитектуре и урбанизма.

 

АНТИМЕМОРИЈАЛ РАЗАРАЊА БЕОГРАДА

Андреа Зобец (ментор: в.проф. Небојша Фотирић)

Пројекат симболичког назива “Антимеморијал”, базиран је на идеји архитектуре као опомене и критике, али и чувара сећања народа. У програмском смислу, ради се о музејско-едукативном центру у којем се поред изложбених простора налази и градска библиотека, медијатека, архив као и сале за предавања. Главну осу пројекта чини перфорирани коси зид заривен у тло који обејкат функционално дели на две целине – интровертни изложбени простор, и простор за едукацију који је окренут ка Марини Дорћол. Форма објекта произашла је из концепта премошћавања разореног тла које преузима улогу отвореног простора за изложбе и културне манифестације. Три платоа на различитим висинским котама се током године постепено потапају, и учествују у формирању различитих просторних амбијената.

44_Andrea Zobec

ГОДИШЊА НАГРАДА ’’ДИМИТРИЈЕ ПЕРИШИЋ’’ ЗА НАЈБОЉИ РАД У ОБЛАСТИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА

Институт за архитектуру и урбанизам Србије традиционално додељује годишње награде за најбоље мастер радове и докторске дисертације одбрањене на факултетима, са Универзитета у Србији, који имају департмане или катедре из области архитектуре, урбанизма и просторног планирања, међу којима је и Годишња награда „Димитрије Перишић“ за најбољи мастер рад из области просторног планирања.

 

ЛОКАЛИЗАЦИЈА ЦИЉЕВА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА – СТАРА ПЛАНИНА

Тања Товиловић (ментор: доц. др Данијела Миловановић Родић)