УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Избор наставника и сарадника

18/06/2020

Универзитет у Београду – Архитектонски факултет,
Београд, ул. Булевар краља Александра 73/II,

обавештава све заинтересоване да се  Реферат 02-11/1-12  од  18.06.2020.г. и Сажетак реферата бр. 02-11/1-12.1 од 18.06.2020.г. Комисије  за избор наставника за ужу уметничку област:  Архитектонско  пројектовање, стављају на увид јавности. Комисија предлаже да се мр Зоран Абадић, изабере у звање ванредног професора, на Департману за архитектуру,  за наведену област.

Реферат и Сажетак реферата Комисије налазе се у просторијама библиотеке Факултета (II спрат, соба 210),  као и на веб-страници Факултета www.arh.bg.ac.rs и доступани су јавности петнаест дана од дана објављивања овог огласа.

Изложба уметничких остварења мр Зоран Абадић  биће отворена у понедељак, 06.  јула 2020. године, у 13,00 часова, у просторијама Факултета, сала 200 (II спрат).

Реферат Комисијe за избор у звање ванредног професора: мр Зоран Абадић Сажетак Комисијe за избор у звање ванредног професора:мр Зоран Абадић