УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Предавање: “Прилагођавање урбаних подручја климатским променама: примена метода вишекритеријумског одлучивања” – др Петар Вранић

Petar-Vranic_predavanje_Ilustracija_opt

Угроженост климатским променама

Са великим задовољством Вас позивамо на предавање под називом “Прилагођавање урбаних подручја климатским променама: примена метода вишекритеријумског одлучивања” (Urban adaptation to climate change: application of multi-criteria decision-making methods) др Петра Вранића, истраживача сарадника на Математичком институту САНУ, на ком је секретар научног семинара: Одлучивање – теорија, технологија и пракса.

Др Петар Вранић један је од учесника међуинституционалне сарадње на националном нивоу која је подстакнута сарадњом која се у овом семестру одвија између Архитектонског факултета и Факултета за изграђену средину Универзитета из Ротердама (Rotterdam University of Applied Sciences – The School of Built Environment ) у оквиру програма 100 Resilient Cities – 100 резилијентних градова (вођа пројекта: др Наташа Јанковић, научни сарадник на АФ).

Ова сарадња резултираће радионицом на Архитектонском факултету, док ће студенти са изборног предмета МАСА-12040-12 (МАСИУ-12050-12): Екополис: концепти еколошке отпорности града (др Иван Симић, доцент) имати прилике да сарађују са колегама  из Ротердама кроз заједнички рад у току семестра. Предавање је за ове студенте обавезно, а за све остале отворено!

Предавање ће се одржати у понедељак 25. марта 2019. године, у сали 254, у термину од 12.00 до 14.00 часова.

Званични језик је енглески – предавање ће бити у директном преносу студентима и колегама у Ротердаму. Молимо све заинтересоване да најаве своје присуство слањем имена и презимена, као и степена студија и/или звање/радно место на е-маил: natasa.jankovic@arh.bg.ac.rs.

Добродошли!


Апстракт предавања
Ефекти климатских промена у садејству са осталим друштвено-економским ризицима стварају савремене структуралне изазове који се не могу сврстати само у проблеме заштите животне средине, јер се одражавају на укупан развој и тако доводе у питање капацитет становништва за прилагођавање измењеним климатским условима у долазећим декадама. Узевши у обзир природу проблема управљања у области климатских политика, која подразумева одлучивање у условима неизвесности, интеграција принципа прилгађовања у процесе урбанистичког пројектовања и планирања постаје неопходност.

Избор мера прилагођавања је увек вишекритеријумски проблем. Као такав захтева интеграцију различитих квалитативних и квантитативних критеријума и процену синергијског утицаја различитих група мера на рањивост посматраног система (укључује климатске пројекције и релевантне биофизичке и антропогене факторе у процесу доношења одлука). Током предавања студенти ће имати прилике да се упознају са Аналитичким Хијерархијским Процесом – АХП (Analytic hierarchy process), једном од најпримењиванијх метода вишекритеријумскомг одлучивања, и њеном могућом применом у „климатски осетљивом“ урбанистичком планирању и пројектовању. Додатно, предавање ће се осврнути на неке од когнитивних аспеката одлучивања.

dr_Petar_Vranic

Кратка биографија
Др Петар Вранић ради као истраживач сарадник на Математичком институту САНУ. Након завршених основних студија на Грађевинско-архитектноском факултету у Нишу, и Мастер студија на Краљевском техничком инситуту у Стокхолму, докторирао је на Универзитету у Нишу на Факултету заштите на раду, на одсеку за заштиту жвотне средине. Др Петар Вранић је секретар научног семинара “Одлучивање – теорија, технологија и пракса” на Математичком институту САНУ. Такође, члан је организационог одбора три међународне конференције “eNergetics”(2016-2019), “The 15th European Conference on Symbolic and Quantitative Approaches to Reasoning with Uncertainty ECSQARU”(2019) i “Path to Knowledge Society – Managing Risks and Innovation”(2019).

Др Петар Вранић је учествовао као сарадник на пројекту “Integrating Climate Change Adaptation in Urban Planning and Development – Climate Change Adaptation in Western Balkans” (развој Акционог Плана прилагођавања града Београда на климатске промене). У току студија био је гостујући истраживач на Институту за шумарство Бугарске Акдемије Наука и члан радне групе у оквиру пројекта Urban Forests in a Green Infrastructure approach within COST FP1204 project “GreenInUrbs”. Такође, учествовао на међунарoдним академским прогрaмима за усавршавање из области климатских промена и заштите животне средине у организацији IASS/AWI/GFZ/PIK (Потсдам, Немачака), Министарства животне средине немачке покрајине Nordrhein-Westfalen/BSWR (Germany), и алпског истраживачког центра Универзитета Туша (Италија).

Он је био члан организационог одбора и предавач на две две међународне радионице из области урбаног пројектовања и планирања: Summer School in Architecture and Urban Design “Sochi Peshkom 2013” у сарадњи са Градом Сочијем, Универзитетом у Сочију и Urban Council of Sochi Resort City (Русија), и Summer Studio in Urban Design: “Reclaiming Public Space: A New Urban Design Perspective” 2012 у оргaнизацији Грађевинско-архитектонског факултета у Нишу, Универзитет у Нишу. Његовa област истраживања је одлучивање у области заштите животне средине и урбанистичког планирања.