УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Urbanisticki-zavod-Beograda_logo

Предавање:
“Заштита животне средине у процесу урбанистичког планирања: Комплекс “ИМТ” на Новом Београду, у Генералном урбанистичком плану Београда, Плану генералне регулације јединица локалне самоуправе и Плановима детаљне регулације “
Александра Везмар и Тања Поткоњак
Петак, 09. март 2018. године у 14h, Амфитеатар АФ

Архитектонски факултет Универзитета у Београду позивају студенте основних, мастер и докторских студија на друго у низу предавања у склопу сарадње Департмана за Урбанизам Архитектонског факултета и Урбанистичког завода Београда на реализацији наставе у школској 2017/18 години, у складу са Протоколом о сарадњи.

Предавање “Заштита животне средине у процесу урбанистичког планирања: Комплекс “ИМТ” на Новом Београду, у Генералном урбанистичком плану Београда, Плану генералне регулације јединица локалне самоуправе и Плановима детаљне регулације “, Александре Везмар и Тање Поткоњак из Урбанистичког завода Београда, одржаће се у петак, 09. марта 2018. године у 14 часова, у амфитеатру Архитектонског факултета Универзитета у Београду.


Повезан текст:
Предавање: Плански основи и смернице за израду планова детаљне регулације – Комплекс “ИМТ” на Новом Београду


Нова урбаност, глобализација, као и могућност достизања одрживог развоја, за сваку земљу представља велики изазов. Научна и стручна јавност се нашла пред великим бројем нерешених питања и нових законских регулатива и директива, како светских, тако и домаћих, при чему је потребно одредити јасне циљеве и стратегије у покушају проналажења равнотеже између стварних потреба једног града и његових могућности на путу ка одрживом урбаном развоју.

Данас, у времену убрзаног развоја града Београда и доношења хитних одлука у погледу различитих инвестиција и улагања, потребно је препознати вредне природне карактеристике и ресурсе које град мора да штити и да створи услове за њихово рационално коришћење. У целокупној форми, у погледу коришћења земљишта, изгледа града и изграђеног окружења, односно у самој урбанизацији, аспект заштите животне средине заузима све значајније место у склопу компоненти развоја града.

© Google Maps

Александра Везмар, урбаниста планер у Групи за животну средину у Сектору за стратешко планирање и развој, по завршетку Географског факултета, од 1995. године ради у Урбанистичком заводу града Београда као урбаниста планер у Сектору за стратешко планирање и развој. Реформирањем Одељења за животну средину, од 2005. године, учествује у изради бројних студија и анализа, односно дефинисању критеријума у области природних услова и заштите животне средине за потребе лоцирања појединих намена, изради урбанистичких решења у области заштите животне средине и као руководилац израде и координације стратешких процена утицаја за планове у области просторног и урбанистичког планирања на територији града Београда.

Тања Поткоњак, урбаниста планер у Групи за животну средину у Сектору за стратешко планирање и развој, је запослена у Урбанистичком заводу града Београда као урбаниста планер од 2007.године и обавља послове у вези заштите животне средине. Руководиолац израде већег броја Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину Планова детаљне регулације, Генералног плана као и Просторних планова.

Професионални и стручни ангажман при разради аспекта заштите животне средине и унапређењу одрживог развоја интегрисањем основних начела заштите животне средине у областима инфрструктуре, саобраћаја, обновљивим изворима енергије, области управљања отпадом и отпадним водама, као и низу других. Учешће на изради студија, анализа, стручне сарадње, и писање радова на домаћим конференцијама, из области заштите животне средине.

Истраживање трансформација подручја бившег индустријског комплекса ИМТ на Новом Београду одабрано је за семестралну тему студије случаја у оквиру студијске целине Студио 02а Одрживе урбане заједнице на II години Основних академских студија архитектуре (ОАСА-24071: Одрживе урбане заједнице – Теоријска настава – 2017/18 и ОАСА-24072: Одрживе урбане заједнице – Пројекат /ИГ2/ – 2017/18) којим руководи ван.проф. др Ксенија Лаловић.

Урбанистички завод Београда је обрађивач Плана детаљне регулације за ово подручје и делегираће референтне експерте за учешће у свим фазама разраде пројекта у својству професионалне и консултантске подршке, као и у својству консултаната на јавној Изложби концептуалне поставке и завршне презентације студентских пројеката.

Urbanisticki-zavod-Beograda_70-godina

Урбанистички завод Београда

Урбанистички завод Београда је јавно урбанистичко предузеће основано од стране Скупштине града Београда за потребе израде планских докумената од интереса за изградњу и уређење Београда. Сарађује са институцијама надлежним за урбанизам и планирање у другим европским градовима, представницима инвестиционих група и фондова испред влада других земаља и различитим представницима непрофитног сектора на пројектима у региону. У 2018. години Урбанистички завод Београда обележава значајан јубилеј Урбанистички завод Београда – 70 година планирања.