УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr

201718_reklama-MAS_drugi_rok

Коначне ранг листе

Обавештавају се кандидати који су полагали пријемни испит за упис у другом уписном року на прву годину Мастер академских студија 2017/18 да су након прегледања испитних тестова формиране коначне ранг листе на Пријемном испиту 2017. године. Коначне ранг листе можете прузети овде:

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА – МАС АРХИТЕКТУРА 2017/18 КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА – МАС ИНТЕГРАЛНИ УРБАНИЗАМ 2017/18

Упис кандидата

Упис кандидата обавиће се у следећим терминима (ажурирано!):

 • ПЕТАК, 13. ОКТОБАР 2017. године у 9.00 сати. Прозивање за кандидате који су стекли право на упис до попуне свих места на свим студијским програмима, испред собе 205.
  Кандидати који су стекли право на упис, а не упишу се 13. октобра, губе то право и Факултет ће на њихово место уписати кандидате према редоследу на Коначним ранг листама.
 • ПОНЕДЕЉАК, 16. ОКТОБРА 2017. године у 10.00 сати, испред собе 205, прозивање за кандидате према редоследу на коначној ранг листи до попуњавања квоте за упис на свим студијским програмима.
 • ПОНЕДЕЉАК, 23. ОКТОБАР 2017. године у 9.00 сати. Прозивање за кандидате који су стекли право на упис до попуне свих места на свим студијским програмима, испред собе 205. Кандидати који су стекли право на упис а не упишу се 23. октобра, губе то право и Факултет ће на њихово место уписати кандидате према редоследу на Коначним ранг листама.
 • УТОРАК, 24. ОКТОБРА 2017. године у 10.00 сати, испред собе 205, прозивање за кандидате према редоследу на коначној ранг листи до попуњавања квоте за упис на свим студијским програмима.

Кандидати који стекну право уписа подносе:

 • Диплому, или уверење о завршеном првом степену или уверење о положеним испитима са основних академских студија и остварених најмање 180 ЕСПБ;
 • Извод из матичне књиге рођених;
 • Уверење о држављанству – не старије од шест месеци;
 • Један образац ШВ-20 – (преузети / одштампати двострано са вебсајта Факултета);
 • Индекс, са обавезно уписаним предметима које студент пријављује из наредне године студија за школску 2017/18. Предмете уписати према редоследу из угледног примерка објављеног на сајту и огласној табли;
 • Две фотографије 4.5×3.5 цм, (Једну залепити на образац ШВ-20);
 • Потписану Сагласност о коришћењу личних података (у једном примерку) за све студенте – формулар се може набавити приликом уписа;
 • Потписан уговор о студирању у 2 примерка, може се набавити приликом уписа;
 • ПРИЈАВУ ЗА УПИС НА ОДГОВАРАЈУЋИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ (добија се приликом прозивке);

Кандидати који су стекли право на упис, обавезни су да током подношења докумената за упис, у соби 217 заведу потписане примерке Уговора, Сагласности и Изјаве.

Поред наведеног буџетски студенти подносе и следеће :
– Потписану Изјаву о статусу у погледу финансирања у једном примерку – формулар се може набавити приликом уписа, и
– Доказ о уплати 100.00 динара за рад Универзитетског центра за развој каријере.

Самофинасирајући и страни студенти, поред наведеног подносе и следеће :
– Потписан уговор о плаћању школарине у 2 примерка – формулар се може набавити приликом уписа и
– Доказ о уплати школарине.

Страни држављани, поред наведеног подносе и следеће :
– Нострификовану диплому,
– Доказ да су здравствено осигурани за школску 2017/2018 годину,
– Одговарајуће уверење (сертификат) да владају српским језиком и
– Фотокопију важећег пасоша.

Индивидуално осигурање за текућу школску годину студенти могу уплатит код представника студената на Факултету, (висина упалте 500,00 дин).

Документ

Детаљне информације о упису у прву годину МАС 2017/18: Други уписни рок можете наћи овде:

Упис у прву годину МАС 2017/18: Други уписни рок – УПУТСТВО ЗА УПИС (ажурирано!)