УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Обавештење

Студијска целина:
Конструктивни системи

Предмет:
ОАСА-36040 Конструктивни системи
ИАСА-36040 Конструктивни системи

Термин и распоред
Испит из предмета Конструктивни системи одржаће се у суботу, 01. јула 2017. године са почетком у 12.00 часова према следећем распореду:

сала 218 – ОАСА доц. др Јелена Милошевић
сале 219 и 220 – ОАСА асс. др Миодраг Грбић
сале 221 и 222 – ОАСА асс. др Саша Ђорђевић
сале 223 и 224 – ОАСА асс. Неда Џомбић
сале 226 и 227 – ИАСА
сала 228 – ОАСА асс. Дарко Павићевић
сала 230 – Студенти који полажу један од колоквијума
сала 235 – Студенти који полажу један од колоквијума

Полагање
Обавезни прилози:
• Графички прилози (генеза решења – дијаграми; основе, пресеци, изгледи и 3D приказ решења у адекватној размери 1:200 до 1:400) организовани на једном плакату димензија 70x100cm (користити темплејт).
• CD са свим прилозима укључујући и фотографије макете уколико је направљена.

Прилог по избору:
• Макета од адекватног материјала у погодној размери.

Динамика
сала
12.00-13.00h – Поставка изложбе
13.00-13.30h – Пролазак кроз сале
13.30h – Оцењивање

Важна напомена: За студенте који своје плакате не буду поставили до 13.00 часова сматраће се на нису изашли на испит у првом испитном року.

Оцењивање
На испиту је могуће остварити максимално 30 поена:
• 10 поена за концепт,
• 15 поена за разраду,
• 5 поена за презентацију.

Из кабинета