UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

OASA-36040 i IASA-36040 – Konstruktivni sistemi: Junski ispitni rok – Raspored polaganja ispita

Obaveštenje

Studijska celina:
Konstruktivni sistemi

Predmet:
OASA-36040 Konstruktivni sistemi
IASA-36040 Konstruktivni sistemi

Termin i raspored
Ispit iz predmeta Konstruktivni sistemi održaće se u subotu, 01. jula 2017. godine sa početkom u 12.00 časova prema sledećem rasporedu:

sala 218 – OASA doc. dr Jelena Milošević
sale 219 i 220 – OASA ass. dr Miodrag Grbić
sale 221 i 222 – OASA ass. dr Saša Đorđević
sale 223 i 224 – OASA ass. Neda Džombić
sale 226 i 227 – IASA
sala 228 – OASA ass. Darko Pavićević
sala 230 – Studenti koji polažu jedan od kolokvijuma
sala 235 – Studenti koji polažu jedan od kolokvijuma

Polaganje
Obavezni prilozi:
• Grafički prilozi (geneza rešenja – dijagrami; osnove, preseci, izgledi i 3D prikaz rešenja u adekvatnoj razmeri 1:200 do 1:400) organizovani na jednom plakatu dimenzija 70x100cm (koristiti templejt).
• CD sa svim prilozima uključujući i fotografije makete ukoliko je napravljena.

Prilog po izboru:
• Maketa od adekvatnog materijala u pogodnoj razmeri.

Dinamika
sala
12.00-13.00h – Postavka izložbe
13.00-13.30h – Prolazak kroz sale
13.30h – Ocenjivanje

Važna napomena: Za studente koji svoje plakate ne budu postavili do 13.00 časova smatraće se na nisu izašli na ispit u prvom ispitnom roku.

Ocenjivanje
Na ispitu je moguće ostvariti maksimalno 30 poena:
• 10 poena za koncept,
• 15 poena za razradu,
• 5 poena za prezentaciju.

Iz kabineta