УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Публикација: Интегрални урбани пројекти за развој центра Крагујевца: каталог изложбе завршних радова генерације студената 2012/2013

201213_MASIU_Katalog-studentskih-radova_00

Каталог завршних радова прве генерације студената мастер академских студија – Интегрални урбанизам 2012/13 Архитектонског факултета у Београду, рађен у сарадњи са GIZ-AMBERO пројектом “Унапређење управљања земљиштем на нивоу локалних самоуправа у Србији” (Strengthening of local land management in Serbia), приказује тринаест завршних радова студената мастер академских студија Интегрални урбанизам вођених од стране шест ментора, четири наставника са Департмана за урбанизам, четири наставника са других департмана Архитектонског факултета и девет стручњака чланова консултантског тима.

Финални студентски радови су индивидуални интегрални урбани пројекти настали разрадом изабраних појединачих мера дефинисаних у “Стратегији интегралног урбаног развоја централне градске зоне Крагујевца”. Представљају завршну фазу израде мастер рада, поред мастер тезе и радионице са консултантским тимом стручњака из области урбанизма, представника најрелевантнијих институција у Србији као што су Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Институт за архитектуру и урбанизам Србије , ЈП “Урбанистички завод Београда”, Инжењерска комора Србије, Дирекција за урбанизам Крагујевац и GIZ/AMBERO-ICON Београд.

Радови су представљени у форми плаката, где први плакат приказује мастер тезу, а остали плакати визуелни приказ пројектних решења са освртом на могућности њихове имплементације. Пројекти покривају широк спектар тема од значаја за просторни развој централне градске зоне Крагујевца и део су укупних интегралних мера дефинисаних Стратегијом. Могу се сврстати у следеће основне теме и одговарајуће подтеме: Идентитет града (Промоција културног наслеђа и Територијални маркетинг), Јавни простори (Урбани дизајн, Пренамена, Култура у јавном простору и Унапређење квалитета приобаља), Инфраструктура (Урбана мобилност), Социјални, образовни, културни и садржаји за слободно време (Култура, Мешовите намене и Образовање, здравствена и социјална заштита), Локални економски развој (Унапређење културно-туристичке понуде и Повезивање образовања и привреде) и Умрежавање и сарадња (Повезивање садржаја образовања).

201213_MASIU_Katalog-studentskih-radova_01

Изводи из рецензија:

“Каталог студентских радова представља сведочанство о резулатима едукације на новоформираном мастер курсу Интегрални урбанизам на Архитектонском факултету Универзитета у Београду. Треба истаћи да је реч о значајном момемнту у историји високог образовања у Србији: посебан двогодишњи студијски програм уводи нове стручњаке у теоријска и практична знања комплексне, интердисциплинарне области урбанизма која се презентују интегрално, у сарадњи са стручњацима из различитих области праксе као и експертима из иностранства.”
др Нада Лазаревић Бајец, Архитектонски факултет, Универзитет у Београду

“Публиковање овог приказа корисно је како за стручну и академску јавност, тако и за учеснике, пошто се тек на јавној сцени производи академије потврђују или оспоравају, “раде”, па тако и унапређују кроз интеракцију са релевантним струкама и учесницима процеса о којима је реч.”
др Зоран Никезић, Архитектонски факултет, Универзитет у Београду

201213_MASIU_Katalog-studentskih-radova_10

201213_MASIU_Katalog-studentskih-radova_12

НАСЛОВ: Интегрални урбани пројекти за развој центра Крагујевца: Каталог изложбе завршних радова генерације студената 2012/2013
УРЕДНИЦИ: др Марија Марунадр Ратка Чолић
ИЗДАВАЧ: Универзитет у Београду – Архитектонски факултет
РЕЦЕЗЕНТИ: др Зоран Никезић, др Нада Лазаревић Бајец
ДИЗАЈН: др Милица Милојевић
ГОДИНА: 2014.
ЈЕЗИК: српски и енглески
ДИМЕНЗИЈЕ: 22x33cm
СТРАНИЦА: 118
ТИРАЖ: 300
ISBN: 978-86-7924-129-0
ПОВЕЗ: Мек повез

Публикацију је подржала немачка Савезна влада кроз Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, пројекат „Унапређење управљања земљиштем на нивоу локалних самоуправа у Србији”(Strengthening of local land management in Serbia).

AMBER i GIZ