УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

DAAD_logo_opt

Немачка служба за академску размену – Deutsche Akademische Austausch Dienst (DAAD) је расписала конкурс за истраживачке боравке за предаваче и научнике на високошколским установама у Савезној Републици Немачкој, у трајању од једног до три месеца, за школску годину 2017/18.

Рок за аплицирање:
– 01.05.2017. за боравке који почињу између децембра исте године и маја наредне године;
– 15.11.2017. за боравке који почињу између јуна и новембра наредне године.

Пријавите се!

DAAD-stipendije_ilustracija_01

Циљ стипендије
DAAD стипендије нуде страним научницима могућност да истражују и да се усавршавају у Немачкој. Постоје понуде подршке за различите фазе квалификација и ступњеве у каријери.

Циљ овог програма је у првој линији финансирање краћих истраживачких боравака у циљу размене искустава и умрежавање са колегама из струке.

Ко може да се пријави?
Научници и предавачи на универзитетима који су по правилу докторирали и и који су запослени на високошколским или научним институцијама у Србији.

НАПОМЕНА: Некадашњи стипендисти фондације Alexander von Humboldt се моле да се најпре пријаве за програме фондације.

Шта се стипендира?
– истраживачки боравци на државним или од стране државе признатим универзитетима или вануниверзитетским истраживачким институтима у Немачкој. Истраживачки боравак може да се одржи и на различитим гостујућим институтима.
– стипендирање може да буде одобрено само једном у 3 узастопне године
– путовања која су везана за учешће на конгресима и предавањима се не стипендирају овим програмом

Трајање стипендирања:
– од једног (1) до три (3) месеца; о дужини стипендије одлучује изборна комисија у зависности од пројекта кандидата
– стипендија не може да се продужи.

Стипендија обухвата:
– месечну стипендија у висини од 2.000,- € за асистенте, предаваче, млађе доценте и 2.150,- € за професоре
– додатак за путне трошкове уколико трошкове не преузима матична земља кандидата или нека друга страна
– остале накнаде не обезбеђује DAAD

Избор:
О пријавама одлучује независна изборна комисија. Централни критеријуми су:
– научна достигнућа као и публикације новијег датума које се документују у биографији и у листи публикација
– убедљив и добро испланиран истраживачки пројекат

Који услови морају да се испуне?
– Сви кандидати морају да буду запослени у својим матичним земљама (у Србији) на факултетима или научним институтима.
– Истраживачки пројекат треба да је усклађен и договорен са институтом-домаћином из Немачке. За кандидата мора да буде обезбеђено радно место током његовог истраживања.

Процес апликације:
– Апликација следи online преко DAAD Портала. Осим тога један (1) примерак “резимеа апликације” (“Bewerbungszusammenfassung”/”Application summary”) којег генерише сам портал у PDF-у након завршене online апликације треба да одштампате и пошаљете поштом на тражено место.
– Приступ порталу ће бити отворен око 6 седмица пре затварања конкурса.

Да би послали апликацију, одаберите овај програм у бази стипендија (https://www.funding-guide.de). Одатле идете на зелену регистарску карту “Bewerbung einreichen”/”Submitting an application” а одатле у Портал. Најпре се региструјте у порталу.

Документација:

1) У DAAD Порталу унети следећа документа:

  1. online формулар
  2. табеларни CV (максимално 3 странице)
  3. листу публикација (максимално 3 странице)
  4. исцрпно представљање истраживачког пројекта (максимално 10 страница)
  5. временски и месни план (институти-домаћини) планираног истраживачког боравка
  6. писану сагласност домаћина о научној кооперацији која се односи на истраживачки пројекат као и спремност да се кандидату обезбеди радно место приликом његовог боравка

2) Поштом послати:
– резиме пријаве (“Bewerbungszusammenfassung”/”Application summary”) коју портал сам генерише у један PDF-документ након завршене online апликације. Тај документ одштампати у једном (1) примерку и послати на тражено место.

Рок за аплицирање

– 01.05.2017. за боравке који почињу између децембра исте године и маја наредне године;
– 15.11.2017. за боравке који почињу између јуна и новембра наредне године.

Контакт информације

Место слања папирне апликације
Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in Belgrad
Kulturabteilung
Незнаног јунака 1а
11040 Београд

Контакт и саветовање:
DAAD Информатини центар Београд
Цара Уроша 35, Београд
e-mail: info@daad.rs

DAAD лектори:
Anika Freese
Универзитет у Београду
Филолошки факултет
Одсек за германистику
Студентски трг 3, Београд
e-mail: anika.freese@gmx.net

Dr Ivan Vlassenko
Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет
Одсек за германистику
Др Зорана Ђинђића 2, Београд
e-mail: vlassenko.daad@yahoo.de

Савети за конкурисање

– Ваша апликација се сматра важећом тек уколико сте унели сва тражена документа у DAAD Портал (одељак 1) и послали их поштом (одељак 2). За пошту је важећи датум печата слања пошиљке

– DAAD Портал се затвара у 24 х по средњееврпоском времену последњег дана отвореног конкурса

– закаснеле или непотпуне пријаве се неће разматрати. Кандидат је сам одговоран за потпуност послате пријаве

– Документација остаје код DAAD-а. Податке кандидата чува DAAD у складу са савезним законом о заштити приватности све докле су неопходни за обраду података.

О програму и стипендији можете да се информишете и саветујете у DAAD Информативном центру Београд, као и код актуелних лектора DAAD у Србији.