УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Konkurs za besplatno ucenje jezika Feb 2016 - Kontext

Савез студената Београда у сарадњи са школом за стране језике „Контекст“ расписује конкурс за доделу 25 стипендија за бесплатнo учење страних језика.

Седму годину за редом Савез студената Београда и школа за стране језике „Контекст“ додељују стипендије које обухватају целокупну цену курса. У предходних шест година на овај начин је подељено преко 385 потпуних стипендија као и преко 496 стипендија које покривју 30% цене.

Право да конкуришу имају сви* студенти високошколских установа, чији је оснивач Република Србија и своју делатност обављају на територији града Београда, који студирају искључиво по Болоњском режиму и који су остварили више од 60 ЕСПБ (током досадашњег студирања, закључно са октобарским роком ).

Пријављивање ће трајати од 15.02. до 27.02. 2016. године.

Најкасније 3 дана по завршетку конкурса, биће објављени резултати на нашем сајту. Студенти који буду изабрани, биће контактирани за даља упутства око тестирања и уписа у школу. На сајту Контекст центар за стране језике можете се детаљније информисати о броју језика и начину извођења наставе.

Стипендије се односе само на опште курсеве, за које постоје формиране групе. Стипендије не обухватају припремне курсеве. Добитник стипендије има право да изабере други курс уколико за првобитну жељу не постоји формирана група. Уколико добитник стипендије одустане и неког разлога, стипендију добија први следећи кандитат на листи.

Рангирање студената ће се извршити према следећој формули:
За II, III, IV и V годину: (укупан број ЕСПБ / број година студирања) x просек током студирања.
Рангирање ће се вршити независно** за 7 групација
1. Факултети природно-математичких наука (4 стипендије)
2. Факултети медицинских наука (4 стипендије)
3. Факултети друштвенo-хуманистичких наука (4 стипендије)
4. Факултети Техничко- технолошких наука (4 стипендије)
5. Високе школе струковних студија (3 стипендије)
6. Универзитет уметности (3 стипендије)
7. Студенте докторских студија*** (3 стипендије)

Пријава на конкурс износи 200 дин. Уплата се врши приликом предаје конкурсне документације.

Неопходна документација за пријављивање на конкурс:
1. ПОПУЊЕНА ПРИЈАВА ЗА КОНКУРС (добија се на пријавном месту)
2. УВЕРЕЊЕ О УПИСАНОМ СЕМЕСТРУ ОДГОВАРАЈУЋЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА ИЛИ УВЕРЕЊЕ ДА СТЕ РЕДОВАН СТУДЕНТ
3. ФОТОКОПИЈА ЛИЧНЕ КАРТЕ
4. УВЕРЕЊЕ О УКУПНОМ ПРОСЕКУ ОЦЕНА ТОКОМ СТУДИРАЊА
5. УВЕРЕЊЕ О УКУПНОМ БРОЈУ ОСТВАРЕНИХ ЕСПБ ТОКОМ СТУДИРАЊА.

Нису потребни оригинали докумената, валидне су и копије.

Објашњење за уверења о броју остварених ЕСПБ и просеку:
● Студент II године доставља уверења о укупном броју остварених ЕСПБ и укупно оствареном просеку током I године.
● Студент III године доставља уверења о укупном броју остварених ЕСПБ и укупно оствареном просеку током I и II године (број ЕСПБ и просек остварен закључно са II годином студија).
● Студент IV године доставља уверења о укупном броју остварених ЕСПБ и укупно оствареном просеку током I, II и III године. (број ЕСПБ и просек остварен закључно са III годином студија).
● Студент V године доставља уверења о укупном броју остварених ЕСПБ и укупно оствареном просеку током I, II, III и IV године. (број ЕСПБ и просек остварен закључно са IV годином студија).
Конкурсна документација се можете предати од 15.02. до 25.02.2016. од 12-17 часова, сваког радног дана у просторијама Савеза студената Београда, Балканскa 4. III спрат.

*Студенти који су добили стипендију у Октобру 2015 немају право да конкуришу али остварују попуст од 30% на цену курса.
**Студенти се рангирају само са својом групацијом односно конкуришу за 4, односно 3 стипендије. Другим речима спроводе се 7 независних конкурса.
***Право да конкуришу имају само студенти прве године докторских студија и биће рангирани на основу успеха са основних и мастер студија (генерација 2015/16).
****Студенти мастер студија се рангирају са студентима основних студијa.

Информације сваког радног дана од 12-17 часова у вези услова конкурса и пријаве на конкурс на телефон Савеза Студената Београда 011/3160-316 и на loncar.ssb@gmail.com или у вези информација за језике, термине и локације одржавања курса на телефон школе Контекст: 011/65-65-700 или на сајту: http://www.kontext.edu.rs/

Savez studenata Beograda logo-150x150