UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Konkurs Saveza studenata Beograda za dodelu 25 stipendija za besplatno učenje stranih jezika

Konkurs za besplatno ucenje jezika Feb 2016 - Kontext

Savez studenata Beograda u saradnji sa školom za strane jezike „Kontekst“ raspisuje konkurs za dodelu 25 stipendija za besplatno učenje stranih jezika.

Sedmu godinu za redom Savez studenata Beograda i škola za strane jezike „Kontekst“ dodeljuju stipendije koje obuhvataju celokupnu cenu kursa. U predhodnih šest godina na ovaj način je podeljeno preko 385 potpunih stipendija kao i preko 496 stipendija koje pokrivju 30% cene.

Pravo da konkurišu imaju svi* studenti visokoškolskih ustanova, čiji je osnivač Republika Srbija i svoju delatnost obavljaju na teritoriji grada Beograda, koji studiraju isključivo po Bolonjskom režimu i koji su ostvarili više od 60 ESPB (tokom dosadašnjeg studiranja, zaključno sa oktobarskim rokom ).

Prijavljivanje će trajati od 15.02. do 27.02. 2016. godine.

Najkasnije 3 dana po završetku konkursa, biće objavljeni rezultati na našem sajtu. Studenti koji budu izabrani, biće kontaktirani za dalja uputstva oko testiranja i upisa u školu. Na sajtu Kontekst centar za strane jezike možete se detaljnije informisati o broju jezika i načinu izvođenja nastave.

Stipendije se odnose samo na opšte kurseve, za koje postoje formirane grupe. Stipendije ne obuhvataju pripremne kurseve. Dobitnik stipendije ima pravo da izabere drugi kurs ukoliko za prvobitnu želju ne postoji formirana grupa. Ukoliko dobitnik stipendije odustane i nekog razloga, stipendiju dobija prvi sledeći kanditat na listi.

Rangiranje studenata će se izvršiti prema sledećoj formuli:
Za II, III, IV i V godinu: (ukupan broj ESPB / broj godina studiranja) x prosek tokom studiranja.
Rangiranje će se vršiti nezavisno** za 7 grupacija
1. Fakulteti prirodno-matematičkih nauka (4 stipendije)
2. Fakulteti medicinskih nauka (4 stipendije)
3. Fakulteti društveno-humanističkih nauka (4 stipendije)
4. Fakulteti Tehničko- tehnoloških nauka (4 stipendije)
5. Visoke škole strukovnih studija (3 stipendije)
6. Univerzitet umetnosti (3 stipendije)
7. Studente doktorskih studija*** (3 stipendije)

Prijava na konkurs iznosi 200 din. Uplata se vrši prilikom predaje konkursne dokumentacije.

Neophodna dokumentacija za prijavljivanje na konkurs:
1. POPUNJENA PRIJAVA ZA KONKURS (dobija se na prijavnom mestu)
2. UVERENJE O UPISANOM SEMESTRU ODGOVARAJUĆE GODINE STUDIJA ILI UVERENJE DA STE REDOVAN STUDENT
3. FOTOKOPIJA LIČNE KARTE
4. UVERENJE O UKUPNOM PROSEKU OCENA TOKOM STUDIRANJA
5. UVERENJE O UKUPNOM BROJU OSTVARENIH ESPB TOKOM STUDIRANJA.

Nisu potrebni originali dokumenata, validne su i kopije.

Objašnjenje za uverenja o broju ostvarenih ESPB i proseku:
● Student II godine dostavlja uverenja o ukupnom broju ostvarenih ESPB i ukupno ostvarenom proseku tokom I godine.
● Student III godine dostavlja uverenja o ukupnom broju ostvarenih ESPB i ukupno ostvarenom proseku tokom I i II godine (broj ESPB i prosek ostvaren zaključno sa II godinom studija).
● Student IV godine dostavlja uverenja o ukupnom broju ostvarenih ESPB i ukupno ostvarenom proseku tokom I, II i III godine. (broj ESPB i prosek ostvaren zaključno sa III godinom studija).
● Student V godine dostavlja uverenja o ukupnom broju ostvarenih ESPB i ukupno ostvarenom proseku tokom I, II, III i IV godine. (broj ESPB i prosek ostvaren zaključno sa IV godinom studija).
Konkursna dokumentacija se možete predati od 15.02. do 25.02.2016. od 12-17 časova, svakog radnog dana u prostorijama Saveza studenata Beograda, Balkanska 4. III sprat.

*Studenti koji su dobili stipendiju u Oktobru 2015 nemaju pravo da konkurišu ali ostvaruju popust od 30% na cenu kursa.
**Studenti se rangiraju samo sa svojom grupacijom odnosno konkurišu za 4, odnosno 3 stipendije. Drugim rečima sprovode se 7 nezavisnih konkursa.
***Pravo da konkurišu imaju samo studenti prve godine doktorskih studija i biće rangirani na osnovu uspeha sa osnovnih i master studija (generacija 2015/16).
****Studenti master studija se rangiraju sa studentima osnovnih studija.

Informacije svakog radnog dana od 12-17 časova u vezi uslova konkursa i prijave na konkurs na telefon Saveza Studenata Beograda 011/3160-316 i na loncar.ssb@gmail.com ili u vezi informacija za jezike, termine i lokacije održavanja kursa na telefon škole Kontekst: 011/65-65-700 ili na sajtu: http://www.kontext.edu.rs/

Savez studenata Beograda logo-150x150