УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Модул 10 – Организација простора

Обавештење

Предмет:
Курс 10.2. – Типологија објеката 2

ПРИЈАВА ЗАВРШНОГ СЕМИНАРСКОГ РАДА

Завршни семинарски рад ради се из једне од предметних области:

  • Пословни објекти (65 студената)
  • Индустријски објекти (65 студената)
  • Трговачки објекти (50 студената)
  • Објекти васпитања и образовања (120 студената)

Пријављивање изабране области обавља се путем мејла: cagic.studio@gmail.com од 04.06. 2015. до 07.06.2015. у 12 сати.

Пошто је број студената за сваку област ограничен* навести 1. 2. и 3. избор области.

Списак студената са потврдом изабране области биће истакнут 10.06.2015. на вебсајту факултета и на вратима кабинета 252.

*Начин полагања испита:
Семинарски рад из једне од предметних области. Теме и садржај семинарског рада дефинише сваки наставник за своју област. Број пријављених студената за сваку област је ограничен, и у складу је са бројем сати наставе за поједине области. Уколико се пријави већи број студената критетријум за избор је број поена остварен на колоквијумима.

Семинарски рад се може предати у јунском, септембарском 1, септембарском 2, октобарском 1 и октобарском 2 испитном року.

Предаја семинарског рада у јунском испитном року је 26.06.2015. у кабинету 252, од 16 до 18 сати.

Термини консултација за сваку од области биће накнадно објављени.

ТЕМЕ СЕМИНАРСКИХ РАДОВА ПО ОБЛАСТИМА: КУРС 10.2 ТИПОЛОГИЈА ОБЈЕКАТА 2