UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Modul 10 – Organizacija prostora

Obaveštenje

Predmet:
Kurs 10.2. – Tipologija objekata 2

PRIJAVA ZAVRŠNOG SEMINARSKOG RADA

Završni seminarski rad radi se iz jedne od predmetnih oblasti:

  • Poslovni objekti (65 studenata)
  • Industrijski objekti (65 studenata)
  • Trgovački objekti (50 studenata)
  • Objekti vaspitanja i obrazovanja (120 studenata)

Prijavljivanje izabrane oblasti obavlja se putem mejla: cagic.studio@gmail.com od 04.06. 2015. do 07.06.2015. u 12 sati.

Pošto je broj studenata za svaku oblast ograničen* navesti 1. 2. i 3. izbor oblasti.

Spisak studenata sa potvrdom izabrane oblasti biće istaknut 10.06.2015. na vebsajtu fakulteta i na vratima kabineta 252.

*Način polaganja ispita:
Seminarski rad iz jedne od predmetnih oblasti. Teme i sadržaj seminarskog rada definiše svaki nastavnik za svoju oblast. Broj prijavljenih studenata za svaku oblast je ograničen, i u skladu je sa brojem sati nastave za pojedine oblasti. Ukoliko se prijavi veći broj studenata kritetrijum za izbor je broj poena ostvaren na kolokvijumima.

Seminarski rad se može predati u junskom, septembarskom 1, septembarskom 2, oktobarskom 1 i oktobarskom 2 ispitnom roku.

Predaja seminarskog rada u junskom ispitnom roku je 26.06.2015. u kabinetu 252, od 16 do 18 sati.

Termini konsultacija za svaku od oblasti biće naknadno objavljeni.

TEME SEMINARSKIH RADOVA PO OBLASTIMA: KURS 10.2 TIPOLOGIJA OBJEKATA 2