УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr

Студентски конкурс

Конкурс

Студентски парламент Архитектонског факултета (СПАФ), Универзитета у Београду расписује
СТУДЕНТСКИ АНКЕТНИ, ИДЕЈНИ КОНКУРС за архитектонско – програмско решење ауле Архитектонског факултета у Београду.

SPAF_Logo_white

Циљ конкурса

Циљ конкурса је проналажење најадекватнијег програмског решења ауле Архитектонског факултета (други спрат), са посебним освртом на проблем безбедности простора.

Тип конкурса

Конкурс је студентски, према врсти отворени, према задатку идејни/анкетни.

Опис и задатак конкурса

Предмет конкурса је функционално и обликовно решење уређивања ауле Архитектонског факултета у улици Булевар краља Александра 73 у Београду (искључиво други спрат).

Као примарну карактеристику решења, узети у обзир проблем безбедности ( обратити пажњу на тренутно безбедносно неадекватно стање на ”мостићу”).

Од учесника се очекује да својим решењем употпуне простор и омогуће његову бољу/безбеднију/креативнију употребу.

Учесници конкурса

На конкурсу могу учествовати искључиво студенти основних и мастер академских студија (индивидуално или у формираним тимовима) Архитектонског факултета у Београду.

Обавезни услови за учешће на конкурсу

Садржај конкурсног рада мора да буде достављен на време и на начин утврђен овим расписом конкурса.

Састав жирија

Садржај конкурсне документације

 • Распис и програм конкурса у дигиталном формату
 • Архитектонске подлоге у дигиталном формату
КОНКУРСНИ МАТЕРИЈАЛ

Услови и начин преузимања конкурсне документације

На сајту Архитектонског факултета, као и на фејсбук страници СПАФ-а:
https://www.facebook.com/pages/Studentski-Parlament-Arhitektonskog-Fakulteta-SPAF/539889989423924

Конкурсни рокови

 • Почетак конкурсног рока/датум оглашавања конкурса је: 1. април 2014. године
 • Постављање питања и достављање одговора је: до 10. априла 2014. године на емаил: student_prodekan@arh.bg.ac.rs
 • Предаја конкурсних радова је: 5. маја 2014. године најкасније до 14 часова у просторијама СПАФ-а.
 • Отварање конкурсних радова и почетак рада жирија је: 5. маја 2014. године
 • Завршетак рада жирија је: 12. маја 2014. године
 • Објављивање резултата конкурса и извештај рада жирија је: 12. мај 2014. године

Садржај конкурсног рада

Минимум 2 просторна приказа целокупног решења.
Остали прилози по избору.

Начин техничко – обликовне обраде конкурсног рада

Графичке прилоге приказати у техници по избору учесника, а на једном формату 40×70цм (вертикална орјентација).
Плакат треба да буде означен шифром од шест карактера у горњем десном углу.
Текстуално образложење приложити као засебан прилог у 2 примерака.
Уз рад се предаје и запечаћена коверта са шифром у којој се поред списка аутора наводи и представник ауторског тима.

Критеријуми жирија који ће бити примењени при оцењивању радова

Жири ће све пристигле радове вредновати према следећим критеријумима:

 • Концепт решења
 • Квалитет и функционалност обликовног решења

Врста и висина награда

Једна награда – 50.000 динара