UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

Studentski konkurs: arhitektonsko – programsko rešenje aule Arhitektonskog fakulteta

Studentski konkurs

Konkurs

Studentski parlament Arhitektonskog fakulteta (SPAF), Univerziteta u Beogradu raspisuje
STUDENTSKI ANKETNI, IDEJNI KONKURS za arhitektonsko – programsko rešenje aule Arhitektonskog fakulteta u Beogradu.

SPAF_Logo_white

Cilj konkursa

Cilj konkursa je pronalaženje najadekvatnijeg programskog rešenja aule Arhitektonskog fakulteta (drugi sprat), sa posebnim osvrtom na problem bezbednosti prostora.

Tip konkursa

Konkurs je studentski, prema vrsti otvoreni, prema zadatku idejni/anketni.

Opis i zadatak konkursa

Predmet konkursa je funkcionalno i oblikovno rešenje uređivanja aule Arhitektonskog fakulteta u ulici Bulevar kralja Aleksandra 73 u Beogradu (isključivo drugi sprat).

Kao primarnu karakteristiku rešenja, uzeti u obzir problem bezbednosti ( obratiti pažnju na trenutno bezbednosno neadekvatno stanje na ”mostiću”).

Od učesnika se očekuje da svojim rešenjem upotpune prostor i omoguće njegovu bolju/bezbedniju/kreativniju upotrebu.

Učesnici konkursa

Na konkursu mogu učestvovati isključivo studenti osnovnih i master akademskih studija (individualno ili u formiranim timovima) Arhitektonskog fakulteta u Beogradu.

Obavezni uslovi za učešće na konkursu

Sadržaj konkursnog rada mora da bude dostavljen na vreme i na način utvrđen ovim raspisom konkursa.

Sastav žirija

Sadržaj konkursne dokumentacije

 • Raspis i program konkursa u digitalnom formatu
 • Arhitektonske podloge u digitalnom formatu
KONKURSNI MATERIJAL

Uslovi i način preuzimanja konkursne dokumentacije

Na sajtu Arhitektonskog fakulteta, kao i na fejsbuk stranici SPAF-a:
https://www.facebook.com/pages/Studentski-Parlament-Arhitektonskog-Fakulteta-SPAF/539889989423924

Konkursni rokovi

 • Početak konkursnog roka/datum oglašavanja konkursa je: 1. april 2014. godine
 • Postavljanje pitanja i dostavljanje odgovora je: do 10. aprila 2014. godine na email: student_prodekan@arh.bg.ac.rs
 • Predaja konkursnih radova je: 5. maja 2014. godine najkasnije do 14 časova u prostorijama SPAF-a.
 • Otvaranje konkursnih radova i početak rada žirija je: 5. maja 2014. godine
 • Završetak rada žirija je: 12. maja 2014. godine
 • Objavljivanje rezultata konkursa i izveštaj rada žirija je: 12. maj 2014. godine

Sadržaj konkursnog rada

Minimum 2 prostorna prikaza celokupnog rešenja.
Ostali prilozi po izboru.

Način tehničko – oblikovne obrade konkursnog rada

Grafičke priloge prikazati u tehnici po izboru učesnika, a na jednom formatu 40×70cm (vertikalna orjentacija).
Plakat treba da bude označen šifrom od šest karaktera u gornjem desnom uglu.
Tekstualno obrazloženje priložiti kao zaseban prilog u 2 primeraka.
Uz rad se predaje i zapečaćena koverta sa šifrom u kojoj se pored spiska autora navodi i predstavnik autorskog tima.

Kriterijumi žirija koji će biti primenjeni pri ocenjivanju radova

Žiri će sve pristigle radove vrednovati prema sledećim kriterijumima:

 • Koncept rešenja
 • Kvalitet i funkcionalnost oblikovnog rešenja

Vrsta i visina nagrada

Jedna nagrada – 50.000 dinara