УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr
 • Избор: др Милош Аранђеловић, дипл.инж.арх.

  By Архитектонски факултет_Уредник on 02/06/2017
  Универзитет у Београду – Архитектонски факултет, ул. Булевар краља Александра 73/II, обавештава све заинтересоване да се Извештај Комисије за избор у научно звање ставља на увид јавности. Комисија предлаже да се др Милош Аранђеловић, дипл.инж.арх, изабере у звање научни сарадник. Извештај Комисије се налази у Општој служби Факултета (II спрат, соба 204) и доступан је јавности тридесет дана од дана објављивања овог огласа.
 • Избор: др Милош Аранђеловић, дипл.инж.арх.

  By Архитектонски факултет on 05/01/2017
  Универзитет у Београду - Архитектонски факултет, ул. Булевар краља Александра 73/II, обавештава све заинтересоване да се Извештај Комисије за избор у научно звање ставља на увид јавности. Комисија предлаже да се др Милош Аранђеловић, дипл.инж.арх, изабере у звање научни сарадник. Извештај Комисије се налази у Општој служби Факултета (II спрат, соба 204) и доступан је јавности тридесет дана од дана објављивања овог огласа.
 • Одбрана докторске дисертације: Милош Аранђеловић, маст.инж.арх.

  By Архитектонски факултет on 01/07/2016
  Универзитет у Београду - Архитектонски факултет обавештава све заинтересоване да ће Милош Аранђеловић, маст.инж.арх. бранити докторску дисертацију: ”Друштвено-културни услови развоја архитектуре грађевина јавне намене у селима Србије у периоду од 1946. до 1970. године", у петак 08.07.2016. године у 16.00 сати, у амфитеатру Архитектонског факултета, Београд, Булевар краља Александра 73, други спрат.
 • Избор: Милош Аранђеловић, маст.инж.арх

  By Архитектонски факултет on 03/04/2015
  Универзитет у Београду - Архитектонски факултет, ул. Булевар краља Александра 73/II, обавештава све заинтересоване да се Извештај Комисије за избор истраживача-приправника ставља на увид јавности. Комисија предлаже да се Милош Аранђеловић, маст.инж.арх. изабере у истраживачко звање истраживач – приправник. Извештај Комисије се налази у Општој служби Факултета (II спрат, соба 204) и доступан је јавности петнаест дана од дана објављивања овог огласа.