УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr

Назив и циљеви студијског програма

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ АРХИТЕКТУРЕ
трогодишње студије – 180 ЕСПБ

Главни циљеви основних академских студија архитектуре су:

 • Оспособљавање студената за развој и примену научних, стручних и уметничких достигнућа у области архитектуре, урбанизма, архитектонскe технологијe. Подразумева се и стицање одређених примењених знања и вештина ради могућности конкурисања на тржишту рада.
 • Стицање права на наставак образовања на дипломским – мастер студијама из области архитектуре, урбанизма или других сродних области.

Основне академске студије – Архитектура 2013/2014

Филтер
 • Курс 1.1. – О архитектури

  Курс 1.1. – О архитектури

  Модул 1 - Увод у архитектуру

  1. семестар
  Обавезни предмет који омогућава информисаност о архитектури, о областима и дисциплинама које је чине, о језику, појмовима и…

 • Курс 1.2. – Архитектурa данас

  Курс 1.2. – Архитектурa данас

  Модул 1 - Увод у архитектуру

  1. семестар
  Обавезни предмет који омогућава да се студентима представи увод у студије савремене архитектуре и урбанизма и да их…

 • Курс 1.3. – Уметност данас

  Курс 1.3. – Уметност данас

  Модул 1 - Увод у архитектуру

  1. семестар
  Обавезни предмет који омогућава да студенти добију иницијалне информације о савременој уметности уопште, као и облицима и областима…

 • Курс 1.4. – Историја модерне архитектуре и урбанизма

  Курс 1.4. – Историја модерне архитектуре и урбанизма

  Модул 1 - Увод у архитектуру

  2. семестар
  Основни циљ наставе је да студентима представи увод у студије историје модерне архитектуре и урбанизма и да их…

 • Курс 1.5. – Историја модерне уметности и дизајна

  Курс 1.5. – Историја модерне уметности и дизајна

  Модул 1 - Увод у архитектуру

  2. семестар
  Циљ наставе је да се студенти упознају са историјом и теоријом ликовних уметности и визуелне културе. У предавањима…

 • Курс 2.1. – Простор и облик

  Курс 2.1. – Простор и облик

  Модул 2 – Увод у пројектовање

  1. семестар
  Обавезни предмет на коме се студенти упознају са појмовима архитектонског простора и облика, као и са начелима стварања…

 • Курс 2.2. – Ликовни елементи

  Курс 2.2. – Ликовни елементи

  Модул 2 – Увод у пројектовање

  2. семестар

 • Курс 2.3. – Визуелна истраживања

  Курс 2.3. – Визуелна истраживања

  Модул 2 – Увод у пројектовање

  1. семестар
  Практична примена знања и вештина стечених на курсу Визуелна истраживања у реализацији наставних програма на другим предметима Департмана…

 • Курс 2.4. – Елементи пројектовања

  Курс 2.4. – Елементи пројектовања

  Модул 2 – Увод у пројектовање

  2. семестар

 • Курс 2.5. – Архитектонска графика

  Курс 2.5. – Архитектонска графика

  Модул 2 – Увод у пројектовање

  2. семестар
  Изучавање принципа и процедура графичког представљање геометризованих архитектоничних форми кроз дводимензионални и тродимензионални цртеж, мануелни или рачунарски модел…

 • Курс 2.6.1. – Геометрија облика

  Курс 2.6.1. – Геометрија облика

  Модул 2 – Увод у пројектовање

  2. семестар
  Оспособљавање студената за примену стеченог знања у стручно-компетентној анализи геометријских карактеристика изведених архитектонско-урбанистичких простора и њихово коришћење у…

 • Курс 2.6.2. – Ликовне форме

  Курс 2.6.2. – Ликовне форме

  Модул 2 – Увод у пројектовање

  2. семестар

 • Курс 2.6.3. – Архитектонска графика

  Курс 2.6.3. – Архитектонска графика

  Модул 2 – Увод у пројектовање

  2. семестар
  Циљ изборног курса 3D Визуелне комуникације је подстицање студената на аналитички и креативни истраживачки поступак проучавања феномена просторних…

 • Курс 2.6.4. – CAAD

  Курс 2.6.4. – CAAD

  Модул 2 – Увод у пројектовање

  2. семестар

 • Курс 3.1. – Грађена средина

  Курс 3.1. – Грађена средина

  Модул 3 – Увод у урбанизам

  1. семестар
  Свеобухватно и структуирано разумевање феномена грађене средине и процеса њеног развоја и трансформације. На предмету се стиче способност…

 • Курс 3.2. – Обликовање градских простора

  Курс 3.2. – Обликовање градских простора

  Модул 3 – Увод у урбанизам

  2. семестар

 • Курс 4.1. – Архитектонске конструкције 1

  Курс 4.1. – Архитектонске конструкције 1

  Модул 4 – Архитектонске конструкције и материјали

  1. и 2. семестар
  Упознавање са основном терминологијом, принципима и елементима материјализације објеката и физичких феномена којима је изложен.
  Кроз…

 • Курс 4.2. – Материјали у архитектури

  Курс 4.2. – Материјали у архитектури

  Модул 4 – Архитектонске конструкције и материјали

  1. семестар
  Упознавање са основном терминологијом и информацијама о материјалима у архитектури, уз сагледавање односа према физичким феноменима којима су…

 • Курс 5.1. – Механика и отпорност материјала

  Курс 5.1. – Механика и отпорност материјала

  Модул 5 – Статика конструкција 1

  1. семестар
  Настава из области Механике и отпорности материјала омогућава да се дефинишу елементи конструктивних склопова архитектонских објеката, упозна природа,…

 • Курс 5.2. – Принципи конструисања архитектонских објеката

  Курс 5.2. – Принципи конструисања архитектонских објеката

  Модул 5 – Статика конструкција 1

  2. семестар
  Упознавање студената са принципима конструисања архитектонских објеката, приступом, системима и начинима формирања конструктивних склопова кроз препознавање и формирање…

 • Курс 6.1. – Геометрија облика 1

  Курс 6.1. – Геометрија облика 1

  Модул 6 – Геометрија архитектонске форме

  1. семестар
  На предмету се врши упознавање студената са геометријом архитектонских форми (тела, површи и њихових композиција) уочених у пракси…

 • Курс 6.2. – Геометрија облика 2

  Курс 6.2. – Геометрија облика 2

  Модул 6 – Геометрија архитектонске форме

  2. семестар

 • Курс 6.3. – Математика у архитектури 1

  Курс 6.3. – Математика у архитектури 1

  Модул 6 – Геометрија архитектонске форме

  1. семестар
  На предмету студенти савладавају теорију фрактала и оспособљавају се за њену самосталну опциону примену у архитектури и урбанизму.

 • Курс 6.4. – Математика у архитектури 2

  Курс 6.4. – Математика у архитектури 2

  Модул 6 – Геометрија архитектонске форме

  2. семестар
  Садржај наставе омогућава стицање елементарних знања векторског рачуна и усвајање основних појмова аналитичке геометрије који се односе на…

 • Курс 6.5. – Принципи CAAD-а

  Курс 6.5. – Принципи CAAD-а

  Модул 6 – Геометрија архитектонске форме

  2. семестар
  Обавезни предмет на коме студенти усвајају принципе координатног приступа геометрији простора и CAAD-а. Врши се оспособљавање за опциону…