УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Обавештење за студенте (09.02.2018)
Списак студената за МУАД-12061 Студио М02АД – Пројекат

број шифра______ Мастер академске студије Унутрашња архитектура 2017/18
I година – 2. семестар

СТУДИО М02 АД
15 МУАД-12061

СТУДИО М02 АД – ПРОЈЕКАТ

Листа изборних пројеката:

201718_MUAD-12061-01-STUDIO-M02-PROJEKAT

Олга Јеврић – Комплементарне форме, 1956/57.

МУАД-12061-01: СТУДИО М02 АД – ПРОЈЕКАТ:
КОМПЛЕМЕНТАРНОСТИ

Наставник:
др Милена Кордић, доцент

Тражићемо пројектантске одговоре на новонастале промене просторних потреба за реализацију програма посвећених култури, као и на кретања савременог ентеријера ка другим дисциплинама. Истраживаћемо искораке из архитектуре ка новим трендовима у уметности и технологији, из унутрашњег ка спољашњем простору, од архитектонског концепта до техничког детаља, од урбаног ка природном, од ентеријера ка дизајну сквера или дела улице. Предложена локација захвата простор чијим би решењем требало задовољити све услове комплексног програма културе и њој комплементарних садржаја који данас најчешће постоје истовремено (галерија, културни центар, уметничка колонија, кафе, итд). Посебну пажњу посветићемо питањима материјализације и инсталација, као и техничким аспектима пројекта ентеријера.

КУРИКУЛУМ: КОМПЛЕМЕНТАРНОСТИ

201718_MUAD-12061-02-STUDIO-M02-PROJEKAT

Sir John Soane’s Museum, Лондон | Фото © Gareth Gardner

МУАД-12061-02: СТУДИО М02 АД – ПРОЈЕКАТ:
СЛОЈЕВИТОСТИ

Наставник:
др Павле Стаменовић, доцент

Кроз разматрање атмосфере простора за излагање у различитим програмским ситуацијама, кроз капацитет задатог простора за прозводњу просторних ефеката, а такође и разумевање вишеструког прожимања доживљајног са функционалним и техничким аспектима унутрашње архитектуре, настојаћемо да дефинишемо целовите просторне склопове као оригиналан пројектантски допринос теми излагачких простора у контексту савремених пракси културе и уметности. Посебан циљ рада на
студију је развијање методолошког приступа пројектовању који полази од доживљаја простора, и преко дефинисања и програмирања променљивог и отвореног низа атмосфера резултује смисленом архитектонском целином.

КУРИКУЛУМ: СЛОЈЕВИТОСТИ