УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ I ГОДИНЕ МАС УНУТРАШЊА АРХИТЕКТУРА 2016/17
Списак студената за МУАД-11061 Студио М01АД – Пројекат

број_ шифра______ Мастер академске студије Унутрашња архитектура 2016/17
I година – 1. семестар

СТУДИО М01 АД
06 МУАД-11061

СТУДИО М01 АД – Пројекат

Листа изборних пројеката:

201617_MUAD-11061-01-01-STUDIO-M01-PROJEKAT-01_o

Studio O+A – Cisco Offices, Сан Франциско, САД | Фото © Jasper Sanidad

СТУДИО М01 АД – ПРОЈЕКАТ:
РАДНИ ПРОСТОР: CUSTOM MADE

Наставник:
арх. Весна Цагић-Милошевић, ванредни професор

Када говоримо о раду данас, он није неопходно везан за радни простор. У доба дигитализације, радно место постаје сваки простор у ком боравимо док решавамо пословне задатке. “Слобода” коју рад као активност добија у односу према простору и времену се посебно односи на креативне дисциплине. Ова слобода често завршава у својој супротности у којој сваки простор и свако време постају радни.

Парадоксално, у ери овог ослобађања, физички простор у коме се рад одвија постаје све важнији за сам квалитет рада. Физичким оквиром се означава садржај рада: од идентитета простора, којим нпр. архитектонске праксе често покушавају да изразе своја пројектантска начела, до удобног и функционалног амбијента који охрабрује и изазива креативно понашање. Стога истражујемо „идеални“ радни простор који гради могућност да се буде аутентичан и да та аутентичност комуницира са другима.

РАДНИ ПРОСТОР: CUSTOM MADE

201516_MUAD-11061-01-02-STUDIO-M01-PROJEKAT-02_o

Просторије компаније Google, Цирих, Швајцарска | Фото © Google Switzerland GmbH

МУАД-11061: СТУДИО М01 АД – ПРОЈЕКАТ:
ИДЕАЛНИ РАДНИ ПРОСТОР

Наставник:
арх. Милош Ненадовић, доцент

Радни простор данас, због свеопште дигитализације, сталне доступности и мобилности, постаје и животни простор који паралелно живи и као простор за креативно деловање, одмор, простор за рекреацију и забаву. Истражујемо простор у коме се губе границе класичног радног амбијента и где он почиње да поприма карактеристике простора за живот.

КУРИКУЛУМ: ИДЕАЛНИ РАДНИ ПРОСТОР