УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ II ГОДИНЕ МАС УНУ. АРХИТЕКТУРА 2015/16 (25.09.2015)
Спискови студената и распоред сала за МУАД-23050 Изборни предмет 6 – Професионални контекст

број шифра Мастер академске студије Унутрашња архитектура 2015/16
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
23 МУАД-23050

Изборни предмет 6 – Професионални контекст /МУАД-ИГМ8/

Предмети изборног блока:
1. МУАД-23050-01: Идеја / Реализација
2. МУАД-23050-02: Дизајн кроз детаљ

Листа изборних предмета:

201516_MUAD-23050-01-IDEJA-REALIZACIJA_opt

Аутор: Игор Рајковић | Извор илустрације: http://igorrajkovic.tumblr.com/

МУАД-23050-01: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 6 – ПРОФЕСИОНАЛНИ КОНТЕКСТ:
ИДЕЈА / РЕАЛИЗАЦИЈА

Наставник:
арх. Игор Рајковић, доцент

У настави се дефинишу фазе пројектантског процеса које прате пројекат од идеје до реализације. Новостечена теоретска и практична знања ревидују, надограђују и унапређују постојеће пројектантске вештине везане за стамбени простор и чине их применљивим у савременом поимању архитектуре унутрашњег простора. Акценат у раду представљају елементи унутрашњег простора који омогућавају мултифункционално коришћење мале стамбене јединице.

КУРИКУЛУМ: ИДЕЈА / РЕАЛИЗАЦИЈА

Hafele_Barn_Door_Hardware

Детаљ конструкције | © Häfele

МУАД-23050-02: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 6 – ПРОФЕСИОНАЛНИ КОНТЕКСТ:
ДИЗАЈН КРОЗ ДЕТАЉ

Наставник:
арх. Небојша Фотирић, доцент

Предмет има за циљ да студентима приближи савремено поимање детаља у дизајну ентеријера и упозна их са специфичним вештинама потребним за трансформацију идеја у пројекат кроз разраду ентеријерског детаља, а затим материјализовање кроз процес реализације.

КУРИКУЛУМ: ДИЗАЈН КРОЗ ДЕТАЉ