УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Обавештење за студенте I године МУА 2015/16 (12.02.2016)
Коначан списак студената:
МУАД-12061 Студио М02 АД – Пројекат-01

број шифра Мастер академске студије Унутрашња архитектура 2015/16
I година – 2. семестар
СТУДИО М02 АД
15 МУАД-12061

СТУДИО М02 АД – ПРОЈЕКАТ

Листа изборних пројеката:

201516_MUAD-12061-01-STUDIO-M02-PROJEKAT-

Numen/For Use – Field, Загреб, 2012. | Фото © Numen/For Use

МУАД-12061-01: СТУДИО М02 АД – ПРОЈЕКАТ:
У ИСКОРАКУ

Наставник:
др Милена Кордић, доцент

Тражићемо пројектантске одговоре на промене услова за излагање уметности данас, као и на кретања ентеријера ка другим дисциплинама. Истраживаћемо искораке из архитектуре ка уметности и технологији, из унутрашњег ка спољашњем простору, од архитектонског концепта до техничког детаља, од урбаног ка природном, од ентеријера галерије ка дизајну сквера или дела улице. Локација захвата затворен, наткривен и делом отворен простор, који треба да удоми уметност, од алтернативне (уличне) до високоинституционализоване. Посебну пажњу посветитићемо савладавању рада са материјалом, инсталацијама и техничким аспектима пројекта ентеријера.

КУРИКУЛУМ: У ИСКОРАКУ

201415_MUA-12061-02_o

Nina Kurtela – White on White, Загреб, 2012. | Фото © Данко Стјепановић

МУАД-12061-02: СТУДИО М02 АД – ПРОЈЕКАТ:
115+18

Наставник:
арх Игор Рајковић, доцент

Задатак у овом семестру представља наизглед лаку пројектантску интервенцију. Једноставним сабирањем се не долази до правог резултата, већ се преласком на виши ниво промишљања и усавршавања пројектантских вештина долази до резултата који је прецизно дефинисан и практично применљив. Ниво истраживања је детаљнији, а анализе промишљеније, како би омогућиле правилно сагледавање проблема. Ауторско “ја” је на посебном испиту, када оно што је његов производ, представља подлогу за даљу употребу и живот пројектованог.

КУРИКУЛУМ: 115+18