УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Врста и ниво студија

Мастер академске студије другог степена.
Трајање студија: 2 година120 ЕСПБ

Студијски програм из области архитектуре се остварује у оквиру следећих образовно-научних, односно образовно-уметничких поља:

  • Техничко-технолошке науке;
  • Уметност;
  • Друштвено-хуманистичке науке.

Циљеви студијског програма

Оспособљавање студената за развој и примену научних, стручних и уметничких достигнућа у области архитектуре и дизајна.

Стицање професионалне квалификације за послове у области архитектонског пројектовања унутрашњих простора и дизајна у архитектонском контексту као и реализације објеката унутрашње архитектуре, ентеријера и реализације објеката дизајна.

Стицање права на наставак образовања на специјалистичким и докторским академским студијама из области архитектуре или сродних научних и уметничких области.

Мастер инжењер унутрашње архитектуре, квалификација је која омогућава запошљавање у областима архитектуре унутрашњих простора, дизајна и другим сродним областима, на нивоима послова који су у складу са стеченим знањима и вештинама.

Квалификација омогућава рад у областима уређеним посебном регулативом.

Исход процеса учења

Исход процеса учења је стицање адекватних знања, вештина и компетенција, као и професионалне квалификације која омогућава самостално и одговорно бављење архитектуром унутрашњих простора, а у складу са националном и регулативом ЕУ.

Стечена диплома на мастер академским студијима унутрашње архитектуре омогућава завршеним студентима и даље образовање на специјалистичким и докторским студијама у земљи и иностранству.

Стечени академски назив

Мастер инжењер унутрашње архитектуре

Услови за упис на студијски програм

Завршене одговарајуће основне академске студије првог степена, остварено најмање 180 ЕСПБ и положен пријемни испит.

Кандидати који су завршили основне студије из друге области полажу диференцијалне испите у складу са посебним програмом.

Студијски програм

Више информација о студијском програму Мастер академских студија Унутрашња архитектура (2015/16) можете наћи овде:

Контакт

Универзитет у Београду – Архитектонски факултет
Булевар Краља Александра 73/II
11000 Београд
Телефон: +381 11 3370199, 3218705
Факс: +381 11 3370193

контакт особа: арх.Игор Рајковић, доцент
Руководилац студијског програма Мастер академске студије Унутрашња архитектура 2015/16
тел: +381 64 6140 751
Е-маил: igor.fakultet@arh.bg.ac.rs