УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Обавештење за студенте I године МАС Интегрални урбанизам 2015/16 (12.02.2016)
Коначан списак студената:
МАСУ-М2.7 – Изборни предмет 2

број шифра Мастер академске студије Интегрални урбанизам 2015/16 – I година – 2. семестар
07 МАСУ М2.7.

Изборни предмет 2

Листа изборних предмета:

kurs_thumb_grey

МАСУ М2.7. – Изборни предмет 2:
ГРАДСКИ ЕКСПЕРИМЕНТ

Наставник:
др Владимир Михајлов, доцент

Посматрајући град као експеримент in vivo, долазимо до закључка да много варијабли утиче на његов крајњи резултат, и да он често има крајње неизвестан исход. Међутим, без обзира на то што је вештачке (in vitro) услове у граду готово немогуће симулирати, постоје извесне правилности и релације, “хемијске” реакције које се могу претпоставити у живом експерименту званом град. Прва група претпоставки односи се на везе између физичког и друштвено економског феномена. Друга група је у вези са планирањем, пројектовањем и регулативом у простору, са нагласком на разумевању различитих интереса, знања и логике делања актера (планери, архитекти, инжењери, држава, политичари, инвеститори, адвокати, предузимачи, трећи сектор, итд.). Трећу групу претпоставки обухватају законитости/теорије развијене у оквиру различитих наука: филозофије, социологије, психологије, географије, економије, екологије. Коначно, четврта група обухвата визионарске замисли, утопије и идеалне моделе у оквиру којих су развијене бројне занимљиве идеје које су трансформисале научни и политички поглед на градове и њихову структуру.

КУРИКУЛУМ: ГРАДСКИ ЕКСПЕРИМЕНТ

201516_MASU_M2_7_IZBORNI_PREDMET_02_COLIC

London Eye, Лондон, Велика британија | Фото © Наташа Чолић

МАСУ М2.7. – Изборни предмет 2:
СТРАТЕГИЈА ИНТЕГРАЛНОГ УРБАНОГ РАЗВОЈА – НОВ ИНСТРУМЕНТ ПЛАНИРАЊА У ПРОЦЕСУ ИНТЕГРАЦИЈЕ У ЕУ

Наставник:
др Ратка Чолић, доцент

Разумевање теоријског оквира колаборативног планирања и критике, као и његове примене у савременој пракси европског планирања кроз стратегију интегралног урбаног развоја; Јачање критичке свести студената о актуелним истраживањима и савременој пракси планирања урбаног развоја у земљама ЕУ и Србији; Разумевање израде стратегије интегралног урбаног развоја као нове праксе планирања; Развијање преносивих и професионалних вештина које ће омогућити студентима да покажу иницијативу и личну и професионалну одговорност.

КУРИКУЛУМ: СТРАТЕГИЈА ИНТЕГРАЛНОГ УРБАНОГ РАЗВОЈА – НОВ ИНСТРУМЕНТ ПЛАНИРАЊА У ПРОЦЕСУ ИНТЕГРАЦИЈЕ У ЕУ