УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ II ГОДИНЕ МАС АРХИТЕКТУРА 2017/18
Списак студената за модул Архитектонске технологијеМАСА-АТ23011 Студио М03АТ – Пројекат – 2017/18

број шифра______ Мастер академске студије Архитектура 2017/18
II година – 3. семестар

МОДУЛ АРХИТЕКТОНСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
АТ22 МАСА-АТ23011

СТУДИО М03АТ – Пројекат

Листа изборних пројеката:

СТУДИО М03АТ – ПРОЈЕКАТ – 01:
ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР СА БИОСКОПОМ

Наставник:
др Татјана Јуренић, доцент

Пројектовање пословног објекта који садржи биоскоп/сценски простор са пратећим садржајима у приземљу, на углу улица Рузвелтове и Краљице Марије, прекопута Машинског факултета. Рад на пројекту одвија се у фазама: истраживање, идејно решење, разрада пројекта.

Студенти формирају детаљни програм на основу типолошке анализе пословних објеката и конкретних услова локације. Биоскоп је независан од остатка објекта, тематски и програмски дефинисан од стране студената, a пројектује се према важећој регулативи и условима за објекте културе.

КУРИКУЛУМ: ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР СА БИОСКОПОМ

201718_MASA-AT23011-STUDIO-M03AT-PROJEKAT-IGNJATOVIC_o

BIG – Spiral Tower, Њујорк, сегмент

СТУДИО М03АТ – ПРОЈЕКАТ – 02:
РЕ:ФОРМА

Наставник:
др Душан Игњатовић, доцент

РЕ:Форма је пројекат уметничке галерије који истражује релације програмских захтева, специфичности локације, техничко технолошких система и њихових енергетских перформанси. Кроз анализу генеративних утицајних фактора студенти испитују примарну кубичну форму и врше њену трансформацију креирајући аутохтони архитектонски израз.

Посебан фокус пројекта представљају енергетске и еколошке перформансе, које се истражују и формулишу адекватним третманом омотача односно разрадом његових просторно-материјалних карактеристика.

КУРИКУЛУМ: РЕ:ФОРМА