УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
број шифра______ Мастер академске студије Архитектура 2016/17
II година – 3. семестар

МОДУЛ АРХИТЕКТОНСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
АТ24 МАСА-АТ23014

СТУДИО М03АТ – Радионица

Листа изборних пројеката:

201617_MASA-AT23014-01--STUDIO-M03AT-RADIONICA_IGNJATOVIC_t

Фото © др Душан Игњатовић

СТУДИО М03АТ – РАДИОНИЦА – 01:
CONSTRUCT E_COU(L)TURE

Наставник:
др Душан Игњатовић, доцент

Радионица преиспитује основне концепте материјално-конструктивног склопа карактеристичног фасадног елемента пројекта рађеног у оквиру студио пројекта. Радом на радионици студенти сагледавају вишезначност улоге, а нарочито, енергетско-еколошке карактеристике фасадног склопа. Циљ рада је истраживање и презентација свих релевантних улога које фасадни склоп поседује на конкретном објекту.

КУРИКУЛУМ: CONSTRUCT E_COU(L)TURE

201617_MASA-AT23014-02--STUDIO-M03AT-RADIONICA_M.GASIC_t

Фото © др Милош Гашић

СТУДИО М03АТ – РАДИОНИЦА – 02:
КАРАКТЕРИСТИЧНИ ДЕТАЉ ОБЈЕКТА

Наставник:
др Милош Гашић, доцент

Препознавање елемента или система објекта који га на специфичан начин описује. Кроз разраду тог елемента или система пројекат треба да буде додатно сагледан и да буде указано на неко посебно својство које га издваја и обележава пројектно решење у целости. Такође, кроз разраду студент показује оспособљеност да предложи, изабере и презентира реалистично решење.

КУРИКУЛУМ: КАРАКТЕРИСТИЧНИ ДЕТАЉ ОБЈЕКТА