УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, БЕОГРАД
  • en
  • sr
број шифра Мастер академске студије Архитектура 2016/17
II година – 3. семестар
МОДУЛ АРХИТЕКТОНСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
АТ23.2 МАСА-АТ23013

СТУДИО М03АТ – Семинар 2

Листа изборних пројеката:

201516_MASA_AT23012_STUDIO_M03AT_SEMINAR-1_JURENIC_o

Фото © Татјана Јуренић

СТУДИО М03АТ – СЕМИНАР – 02 – 01:
ПРИМЕНА МОДЕЛА ЕЛЕМЕНАТА АРХ. ОБЈЕКАТА У ПРОЈЕКТНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ

Наставник:
др Татјана Јуренић, доцент

Упознавање студената са савременим тенденцијама израде техничке и пројектне документације, применом модела класификације елемената и склопова. Семинар је конципиран као теоријска подршка раду на пројекту на студију М03АТ – пројекат, али и стицању знања и вештина за израду и контролу техничке документације, са нагласком на предмер и предрачун објеката у будућим пројектима, а у складу са међународним стандардима и процедурама.

КУРИКУЛУМ: ПРИМЕНА МОДЕЛА ЕЛЕМЕНАТА АРХ. ОБЈЕКАТА У ПРОЈЕКТНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ

СТУДИО М03АТ – СЕМИНАР 2 – 02:
ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА АРХИТЕКТОНСКИХ ОБЈЕКАТА

Наставник:
др Љиљана Ђукановић, доцент

Циљ наставе на семинару је сагледавање утицаја принципа енергетске ефикасности на обликовање и материјализацију архитектонских објеката. Сложеност захтева који намећу ови принципи произвела је трансформације у формирању архитектонских склопова и увела нови визуелни идентитет архитектонске форме. Студенти кроз предавања на семинару и индивидуалним истраживањима у оквиру израде елабората преиспитују могућности и проблеме имплементације савремених захтева за формирањем енергетски ефикасног објекта.

КУРИКУЛУМ: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА АРХИТЕКТОНСКИХ ОБЈЕКАТА