УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ I ГОДИНЕ МАС АРХИТЕКТУРА 2016/17
Списак студената за МАСА-АТ11011 Студио М01АТ – Пројекат

број шифра______ Мастер академске студије Архитектура 2016/17
I година – 1. семестар
МОДУЛ АРХИТЕКТОНСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
АТ6 МАСА-АТ11011

СТУДИО М01АТ – Пројекат

Листа изборних пројеката:

201617_MASA-AT11011-01-02-STUDIO-M01AT-PROJEKAT-ZEGARAC

Фото © др Бранислав Жегарац

СТУДИО М01АТ – ПРОЈЕКАТ
ПРОЈЕКТОВАЊЕ И РЕАЛИЗАЦИЈА СТАМБЕНИХ И ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКАТА

Наставник:
др Бранислав Жегарац, редовни професор

Студенти се упознају са савременим приступима у пројектовању, материјализацији и реализацији стамбених и пословних објеката, у централним деловима Београда. Поред пројектовања студенти изучавају актуелну урбанистичку и законску регулативу, законитости тржишта као и проблеме материјализације и реализације објеката.

КУРИКУЛУМ: ПРОЈЕКТОВАЊЕ И РЕАЛИЗАЦИЈА СТАМБЕНИХ И ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКАТА

201617_MASA-AT11011-01-02-STUDIO-M01AT-PROJEKAT-SUDIMAC

Katie Chu и Melissa Hurcomb – хибридни цртеж | Извор

СТУДИО М01АТ – ПРОЈЕКАТ
HY – OFFICE / ХИБРИДНИ ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ

Наставник:
мр Будимир Судимац, доцент

Основа пројектног задатка је развојање архитектонске форме и фасадног омотача који ће омогућити интегративно коришћење различитих облика енергије. Студенти се упознају са елементима планирања и пројектовања објеката специфичне намене коришћењем основних начела енергетске ефикасности. Основ истраживања је анализа различитих односа и материјализације објекта у потрази за приказивањем савремених схватања у архитектури новог миленијума, као и сагледавање утицаја изузетно динамичног технолошког развоја. Пројектовање оваквих структура и оваквих концепата у будућности има за циљ систематски приступ новој генерацији архитектонских објеката који су дефинисани утицајима технологије. Радом на пројекту хибридног пословног објекта студенти истражују основне елемената функције и односа архитектуре у контексту енергетске ефикасности и савремене технологије.

КУРИКУЛУМ: HY – OFFICE / ХИБРИДНИ ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ