УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
број шифра Мастер академске студије Архитектура 2015/16
II година – 3. семестар
МОДУЛ АРХИТЕКТОНСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
АТ23.1 МАСА-АТ23012

СТУДИО М03АТ – Семинар 1

Листа изборних пројеката:

201415_M6.2_S_D.Marcetic_ilustracija_o

Детаљ каменог зида фасаде – стамбени објекат у улици Аугуста Цесарца 21 у Београду
Аутор објекта: Драган Марчетић, архитект | Фото: Марко Глигоров

СТУДИО М03АТ – СЕМИНАР – 01 – 01:
AРХИТЕКТУРА: ПРОЈЕКАТ – ОБЈЕКАТ – ДЕТАЉ

Наставник:
арх. Драган Марчетић, доцент

Упознавање са терминологијом, принципима, елементима материјализације и проблемским ситуацијама у пројектовању и извођењу архитектонског дела. Увођење у анализу, сагледавање и доношење закључака на основу естетских, технолошких захтева и карактеристика архитектонског дела.
Информисаност, сагледљивост и спремност студената да у практичном смислу кроз систем наставе унапреде своје бављење архитектонским пројектовањем, како кроз естетски и пројектантски аспект, тако и кроз технолошки и извођачки аспект настајања архитектонског дела. Успостављање и анализа веза између пројекта, објекта и детаља.

КУРИКУЛУМ: AРХИТЕКТУРА: ПРОЈЕКАТ – ОБЈЕКАТ – ДЕТАЉ ФОРМУЛАР: AРХИТЕКТУРА: ПРОЈЕКАТ – ОБЈЕКАТ – ДЕТАЉ

201516_MASA_AT23012_STUDIO_M03AT_SEMINAR-1_JURENIC_o

Фото © Татјана Јуренић

СТУДИО М03АТ – СЕМИНАР 1 – 02:
ПРИМЕНА МОДЕЛА ЕЛЕМЕНАТА АРХ. ОБЈЕКАТА У ПРОЈЕКТНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ

Наставник:
др Татјана Јуренић, доцент

Упознавање студената са савременим тенденцијама израде техничке и пројектне документације, применом модела класификације елемената и склопова.
Семинар је конципиран као теоријска подршка раду на пројекту на студију М03АТ – пројекат, али и стицању знања и вештина за израду и контролу техничке документације, са нагласком на предмер и предрачун објеката у будућим пројектима, а у складу са међународним стандардима и процедурама.

КУРИКУЛУМ: ПРИМЕНА МОДЕЛА ЕЛЕМЕНАТА АРХ. ОБЈЕКАТА У ПРОЈЕКТНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ФОРМУЛАР: ПРИМЕНА МОДЕЛА ЕЛЕМЕНАТА АРХ. ОБЈЕКАТА У ПРОЈЕКТНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ