УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ II ГОДИНЕ МАС АРХИТЕКТУРА 2015/16 (01.10.2015)
Списак студената за МАСА-АК23021 Студио М03АК – Пројекат

број шифра Мастер академске студије Архитектура 2015/16
II година – 3. семестар
МОДУЛ АРХИТЕКТОНСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
АТ22 МАСА-АТ23011

СТУДИО М03АТ – Пројекат

Листа изборних пројеката:

201516_MASA_AT23011_STUDIO_M03AT_PROJEKAT_JOVANOVIC_POPOVIC_o

Aires Mateus Architects – Rectory of Universidade Nova de Lisboa, Лисабон, Португалија, 1998.
Фото © Бојана Станковић

СТУДИО М03АТ – ПРОЈЕКАТ – 01:
КУЛТУРНИ ЦЕНТАР НА КОСАНЧИЋЕВОМ ВЕНЦУ
Наставник:
др Милица Јовановић Поповић, редовни професор

Циљ пројектног задатка је да у сложеном просторном контексту одговори на услове који обухватају осмишљавање адекватне програмске структуре, обнову и афирмацију културно-историјских и морфолошких особености задате локације, стварање услова за нове амбијенталне вредности, повећање приступачности и заштиту постојећих визура. Такође, кроз разраду се развија свест о енергетској ефикаснсти решења као и свест о потенцијалима нових технологија и биоклиматских принципа.

КУРИКУЛУМ: КУЛТУРНИ ЦЕНТАР НА КОСАНЧИЋЕВОМ ВЕНЦУ ФОРМУЛАР: КУЛТУРНИ ЦЕНТАР НА КОСАНЧИЋЕВОМ ВЕНЦУ

201516_MASA_AT23011_STUDIO_M03AT_PROJEKAT_GASIC_o

Фото © др Милош Гашић

СТУДИО М03АТ – ПРОЈЕКАТ – 02:
ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ СА РЕСТОРАНОМ

Наставник:
др Милош Гашић, доцент

Пројектовање пословног објекта који садржи ресторан у приземљу, на углу улица Рузвелтове и Краљице Марије, прекопута Машинског факултета. Рад на пројекту одвија се у фазама: истраживање, идејно решење, разрада пројекта.
Студенти формирају детаљни програм на основу типолошке анализе пословних објеката и конкретних услова локације. Ресторан је комерцијалног типа, и независан од остатка објекта, а пројектује се према важећој регулативи за пројектовање и категоризацију угоститељских објеката.

КУРИКУЛУМ: ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ СА РЕСТОРАНОМ ФОРМУЛАР: ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ СА РЕСТОРАНОМ