УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
број шифра_______ Мастер академске студије Архитектура 2015/16
I година – 2. семестар
МОДУЛ АРХИТЕКТОНСКО КОНСТРУКТЕРСТВО
АК15.1 МАСА-АК12012

СТУДИО М02АК – Семинар 1

Циљ предмета

Основе рада на курсевима Мастер академских студија постављене су кроз равнотежу избора Студија М01-А (М05), М02-А и М03-А (М07) који покривају различитост савременог и иновативног приступа материји архитектонско-урбанистичког пројектовања.

Рад у студију окружен је широким стручним интересовањима архитектуре, урбанизма и технологија као и сазнањима других научних дисциплина. Сва средства се удружују како би се формирала сложена интелектуална целина која апсорбује разумевање потреба савременог друштва. Обрадом све сложенијих архитектонских задатака подстиче се интегрално размишљање кроз практичан и теоријиски одговор студената на комплексност урбаног окружења.

Листа изборних пројеката:

201415_MASA_12050_09_OSNOVI-SAVREMENE-TEHNOLOGIJE-BETONA_opt

Фото © др Ружа Окрајнов-Бајић

СТУДИО М02АК – СЕМИНАР 1:
ОСНОВИ САВРЕМЕНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕТОНА

Наставник:
др Ружа Окрајнов Бајић, доцент

Циљ овог курса је упознавање студената са савременим технолошким поступцима при примени бетона у архитектонским објектима.

КУРИКУЛУМ: ОСНОВИ САВРЕМЕНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕТОНА ФОРМУЛАР: ОСНОВИ САВРЕМЕНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕТОНА

201516_MASA-AK12023-STUDIO-M02AK-SEMINAR-2-NENADOVIC

Илустрација © др Александра Ненадовић

СТУДИО М02АК – СЕМИНАР 1:
ОТПОРНОСТ МАТЕРИЈАЛА 2

Наставник:
др Александра Ненадовић, доцент

Циљ наставе у оквиру семинара Отпорност материјала 2 је продубљивање знања из области отпорности материјала стечених на основним академским студијама архитектуре, у функцији унапређења теоријских основа и практичних знања из области архитектонског конструктерства. Настава из ове области омогућава студентима стицање знања у вези са димензионисањем напрегнутих елемената конструктивних склопова архитектонских објеката тако да буду задовољени критеријуми чврстоће, крутости и стабилности.

КУРИКУЛУМ: ОТПОРНОСТ МАТЕРИЈАЛА 2 ФОРМУЛАР: ОТПОРНОСТ МАТЕРИЈАЛА 2