УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Ilustracija

Назив Лабораторије:

Наслеђе модернизма


Руководилац Лабораторије:

 

 

Владимир Лојаница, редовни професор
Руководилац
Емаил: lojanica@arh.bg.ac.rs


Истраживачи:

 

 

Весна Цагић Милошевић, редовни професор

др Марија Милинковић, доцент

др Павле Стаменовић, доцент

др Јелена Ристић Трајковић, доцент

др Верица Крстић, доцент

др Гроздана Шишовић, доцент

др Јелена Милошевић, доцент

др Ксенија Пантовић, научни сарадник

др Весна Мила Чолић Дамјановић, научни сарадник

др Маја Драгишић, асистент

Далиа Дуканац, асистент

Бојана Јерковић Бабовић, асистент

Ивана Ловринчевић, асистент

Христина Стојановић, асистент

Петар Цигић, асистент

Александра Миловановић, истраживач-приправник

Раде Мрљеш, студент докторских студија

Никола Митровић, студент докторских студија

Тамара Конеска, студент докторских студија

Катарина Николић, студент докторских студија

Јелена Јанковић, студент докторских студија,

стипендиста МПНТР


Истраживачка лабораторија Наслеђе модернизма има за циљ развој различитих перспектива истраживања и критичког сагледавања улоге, значаја и потенцијала модернистичког наслеђа (заштите, промоције, ревитализације, трансформације, пројектовања, итд). Такође, кроз ангажовање у лабораторији, и презентацију/публиковање резултата у релевантним научним публикацијама, конференцијама и изложбама, циљ је да се обезбеди рад у тиму на конкретном примењеном истраживању уз разумевање специфичног друштвено-политичког, културног и економског контекста. У остваривању наведених циљева посебан значај има: 1) укључивање студената у актуелне, као и у развој и имплементацију нових истраживачких пројекта и других истраживачких формата у области наслеђа модернизма, 2) сарадња са другим институцијама из области едукације и културе (универзитети, манифестације, галерије, музеји, архиви, итд.). Истраживачки тим радиће на осветљавању сложеног односа и позиције модернистичког наслеђа у контексту друштва, културе и историје.