УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Client: МАСУ - II година - 3. семестар Date: 20/09/2014 Кључне речи: ,
berlin-urban-gardens_o
Berlin Urban Gardens

МАСУ – II година – 3. семестар

План рада

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
МАСУ – II година – 3. семестар: Курс МАСУ М3.5. – Студио – интегрални пројекат 2

ГОДИНА СТУДИЈА:
II година – 3. семестар Мастер академских студија Интегрални урбанизам – 2014/15.

БРОЈ КРЕДИТА: 10 ЕСПБ

СТАТУС ПРЕДМЕТА:
Обавезан

УСЛОВ:
положен испит Интегрални пројекат 1

НАСТАВНИК:
др Ксенија Лаловић, доцент

САРАДНИК У НАСТАВИ:

БРОЈ КАБИНЕТА:

ВРЕМЕ ЗА КОНСУЛТАЦИЈЕ са студентима (једном недељно два сата):

ТЕЛЕФОН: +381 11

ЕМАИЛ:

Упутство

ЦИЉ ПРЕДМЕТА:
Сложеност урбаних контекста и његове динамике промена
захтева од планерске професије флексибилност у коришћењу
различитих метода, техника и алата планирања, као и способност планирања, организације и фасилитације формалних и
неформалних групних процеса комуникације и колаборације актера развоја. У том смислу:
Циљ предмета је упознавање студената са интегралним приступом локалном развоју, природом и карактеристикама
процеса планирања у сложеном урбаном контексту, од препознавања кључних развојних аспеката, снага и процеса до
формулисања креативних стратегија за
управљање урбаним развојем и израде стратешких планова и пројеката.

ИСХОД ПРЕДМЕТА:
• Разумевање и препознавање релевантих аспеката у комплексном урбаном контексту на интегралан начин који укључује стање и процесе у окружењу и социјално-економском животу заједнице.
• Развијање способности препознавања и разумевања структуре интереса и моћи актера развоја који делује у датом контексту
• Стицање знања о инструментима урбаног развоја њиховој међусобној повезаности и институционалном утемељењу датог урбаног контекста
• Овладавање вештинама креирања планерског процеса контекста кроз примену различитих метода, техника и алата планирања примерених специфичностима контекста, локалним снагама развоја и расположивим ресурсима.
• Овладавање вештинама формулисања креативних стратегија за управљање и планирање урбаним развојем у сложеном урбаном контексту
• Овладавање вештинама примене техника и алата за подршку групно одлучивању и формулисање планских решења

САДРЖАЈ НАСТАВЕ:
Предмет обухвата стручно апликативна истраживања сложеног урбаног контекста, поступак анализе и итерпретације појава и динамике промена, идентификацију институцоналног оквира и структуре, актера развоја, њихових интереса и моћи, начина разрешавања конфликта, дефинисање могућих развојних стратегија и конкретних мера, предлог стратешких пројеката и разраду карактеристичних делова планско пројектне документације, препоруке за спровођење партиципативног процеса одлучивања и акционо планирање, предлог механизма праћења и евалуације имплементације.

МЕТОД ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ:
Настава на предмету спроводи се у форми студија кроз рад на конкретном реалном урбаном контексту. Настава обухвата практичан истраживачки рад на терену, дебатне радионице и практичан рад на изради делова планске документације за које је задужен урбаниста.

Документи

Више информација о курсу можете наћи овде:

КУРИКУЛУМ: Курс МАСУ М3.5. – Студио – интегрални пројекат 2

Интерактивни портфолио MАСУ 2014/15 курсева

Све информације у вези са МАСУ 2014/15 курсевима:

Филтер