УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Client: МАСУ - II година - 3. семестар Date: 27/01/2014 Кључне речи:
brugge_o
Brugge

МАСУ – II година – 3. семестар

План рада

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
МАСУ – II година – 3. семестар: Курс МАСУ М3.3. – Методологија планирања

ГОДИНА СТУДИЈА:
II година – 3. семестар Мастер академских студија Интегрални урбанизам – 2013/14.

БРОЈ КРЕДИТА: 4 ЕСПБ

СТАТУС ПРЕДМЕТА:
Обавезан

УСЛОВ:
Нема услов

НАСТАВНИК:
др Данијела Миловановић Родић, доцент

САРАДНИК У НАСТАВИ:

БРОЈ КАБИНЕТА:

ВРЕМЕ ЗА КОНСУЛТАЦИЈЕ са студентима (једном недељно два сата):

ТЕЛЕФОН: +381 11

ЕМАИЛ:

Упутство

ЦИЉ ПРЕДМЕТА:
Упознавање са основним квантитативним и кавлитативним методама које се употребљавају у планирању и разумевање:
(1) њихове улоге у анализи и одлучивању о просторном развоју
(2) претпоставки, техничких карактеристика и ограничења.

ИСХОД ПРЕДМЕТА:
Студенти се оспособљавају да:
• Правилно идентификују планерски проблем
• Дефинишу информације неопходне за решавање проблема и врсту анализе
• Развију и анализирају алтернативне одговоре, решења проблема
• Разумеју промене које се у области методологије планирања дешавају
• Развију способност процене избора адекватног метода
• Разумеју како имплементација одређених одлука и програма утиче на просторни развој.

САДРЖАЈ НАСТАВЕ:
Методи се разматрају у оквиру рационалног и колаборативног модела планирања и различитих облика планова: стратешких, генералних, регулационих.
Студенти се упознају са методама
• Анализе (подаци, квалитативни и квантитативни, статистика, врсте података и њихова повезаност), демографска анализа, ГИС), трендова, анализе одлука (policy analysis), анализе употребе земљишта,
• Дефинисање планерског проблема
• Дефинисања циљева: хијерархија, сценарио, рационални и партиципативни приступ
• Формирања предлога плана: оптимизација, предвиђање, спекулације
• Процене и вредновања: тестирање, симулација, евалуација
• Праћења и имплементације: акциони планови, пројекти…

МЕТОД ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ:
Настава на предмету обухвата предавања еx-cathedra, дискусију на часу и вежбе. На вежбама студенти дискутују на изабране теме и раде неколико мањих практичних радова.

Документи

Више информација о курсу можете наћи овде:

КУРИКУЛУМ: Курс МАСУ М3.3. – Методологија планирања

Интерактивни портфолио MАСУ 2013/14 курсева

Све информације у вези са МАСУ 2013/14 курсевима:

Филтер