УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Client: МАСУ - I година - 1. семестар Date: 19/09/2014 Кључне речи: ,
sao-paulo-business-district_o
Sao Paulo Business District

МАСУ – I година – 1. семестар

План рада

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
МАСУ – I година – 1. семестар: Курс МАСУ М1.4. – Семинар 1

ГОДИНА СТУДИЈА:
I година – 1. семестар Мастер академских студија Интегрални урбанизам – 2014/15.

БРОЈ КРЕДИТА: 3 ЕСПБ

СТАТУС ПРЕДМЕТА:
Обавезан

УСЛОВ:
Нема услов

НАСТАВНИК:
aрх. Зоран Ђукановић, доцент

САРАДНИК У НАСТАВИ:

БРОЈ КАБИНЕТА:

ВРЕМЕ ЗА КОНСУЛТАЦИЈЕ са студентима (једном недељно два сата):

ТЕЛЕФОН: +381 11

ЕМАИЛ:

Упутство

ЦИЉ ПРЕДМЕТА:
Основни циљ семинара је упознавање студената са општим знањима из области урбанизма. Кроз избор актуелних урбаних проблема у Србији/ ЕУ, студентима се даје преглед најзначајнијих тема и питања у оквиру урбанистичке струке.

ИСХОД ПРЕДМЕТА:
Похађањем семинара студети ће моћи да разумеју:
• Интегративне стратегије, институционални оквир и имплементацију,
• Доношење одлука и израду препорука у складу са другим релевантним факторима
• Политичку позадину доношења одлука и рад у оквиру демократске структуре одлучивања
• Краткорочно и дугорочно планирање и њихов утицај на оне за које се планира
• Дизајн простора високог квалитета, препознавање добити друштва тим дизајном, вредновање ефеката алтернативних решења
• Мере интервенције просторног планирања, учење на искуствима прошлости у различитим друштвено-економским, културним и политичким контекстима

САДРЖАЈ НАСТАВЕ:
Семинар представља једнонедељни курс који обрађује по једну актуелну тему из урбанистичке праксе. Курс држе различити предавачи по позиву из области урбанизма или сродних области. Избор теме предавања у оквиру једног семинара се врши тако да даје општи преглед неопходних знања из област урбанизма.

МЕТОД ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ:
Семинар се одвија у виду једнонедељног курса од 15 предавања у којем учествују предавачи из различитих области. Студенти су у обавези да присуствују семинару и учествују у дискусији. Знања стечена са предавања студенти самостално уграђују у студио пројекат.

Документи

Више информација о курсу можете наћи овде:

КУРИКУЛУМ: Курс МАСУ М1.4. – Семинар 1

Интерактивни портфолио MАСУ 2014/15 курсева

Све информације у вези са МАСУ 2014/15 курсевима:

Филтер