УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Client: Модул 21 – Планирање и обнова града Date: 10/12/2013 Кључне речи:

Модул 21 – Планирање и обнова града

План рада

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
МОДУЛ 21 – Планирање и обнова града:  Курс 21.2. – Урбана обнова и градови Србије

ГОДИНА СТУДИЈА:
III година – 6. семестар Основних академских студија – 2013/14.

БРОЈ КРЕДИТА: 3 ЕСПБ

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА НАСТАВЕ:
Предавања: среда, 10.00 – 13.00 часова

ТЕРМИН ОДРЖАВАЊА ИСПИТА:
Биће накнадно објављени.

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА КОЛОКВИЈУМА:
7. радна недеља
15. радна недеља

НАСТАВНИК:
др Ева Ваништа Лазаревић, редовни професор
др Владан Ђокић, редовни професор

САРАДНИК У НАСТАВИ:

БРОЈ КАБИНЕТА:
др Ева Ваништа Лазаревић: каб. 253
др Владан Ђокић: каб. 343

ВРЕМЕ ЗА КОНСУЛТАЦИЈЕ са студентима (једном недељно два сата):
биће накнадно одређено.

ТЕЛЕФОНИ:
др Ева Ваништа Лазаревић:
др Владан Ђокић: +381 63 8620273

ЕМАИЛ:
др Ева Ваништа Лазаревић: eva.vanistalazarevic@gmail.com
др Владан Ђокић: vdjokic@arh.bg.ac.rs

Упутство

ЦИЉЕВИ И ПРИСТУП НАСТАВИ:
Упознавање са основним питањима, методама и ефектима урбане обнове и планирања градова у Србији. Овладавање материјом која се тиче процеса планирања градова методологије урбане обнове. Упознавање са примерима добре праксе урбане обнове у свету. Истраживањеодносаурбанистичког планирања,урбаног дизајнаи пројектовања.Стицање знања о новим правцима у планирању, одрживом развоју и одрживом граду. Стицање знања о оснивању и планирању градова у Србији.

САДРЖАЈ НАСТАВЕ:
Основне тематске области су везане за методологију и процес планирања и обнове градова. Прва тематска област приказује улогу архитектуре и урбаног дизајна у обнови градова, а друга оснивање градова у Србији и њихову планску изградњу.

МЕТОД ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ:
Настава се одвија у форми предавања.

Интерактивни портфолио ОАСА 2013/14 курсева - III година

Све информације у вези са ОАСА 2013/14 курсевима – III година:

Филтер