УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr
 • Чувајмо прошлост за будућност

  By Архитектонски факултет on 07/10/2016
  МАСА-АК24023 - МАСТЕР ЗАВРШНИ РАД: ЧУВАЈМО ПРОШЛОСТ ЗА БУДУЋНОСТ Наставник: др Ненад Шекуларац, ванредни професор Студент: Марија Павловић Тема пројекта: Истраживање могућности и успостављање методологије за пројектовање заштитних конструкција, као смерница за планирање, пројектовање и њихову реализацију. Истраживањем заштитних конструкција, њиховом анализом и вредновањем остварених резултата на примерима изведених конструкција могуће је донети закључке на основу којих ће се приступити решењу задатка пројектовања заштитне конструкције на археолошком локалитету Виминацијум. Резултат истраживања биће приказан као графички и просторни приказ архитектонског идејног решења заштитне конструкције са свим елементима идејног пројекта, водећи рачуна о пројектантском приступу, техничком и технолошком решењу.
 • Фрај Ото – Архитектура минималног

  By Архитектонски факултет on 07/10/2016
  МАСА-АК24023 - МАСТЕР ЗАВРШНИ РАД: ФРАЈ ОТО - АРХИТЕКТУРА МИНИМАЛНОГ Наставник: др Миодраг Несторовић, редовни професор Студент: Немања Ристић Тема пројекта: Својеврсна ревизија истраживања Фрај Ота /Frei Otto/ има за циљ поставку индивидуалног, критичког виђењa његових пројектантских приступа, метода, техника и њихове релевентности у контексту решавања актуелних проблема пројектантске праксе, као и разматрања потенцијала њихове транспозиције, трансформације, надоградње и унапређења у светлу садашњих потреба, ограничења и техничко-технолошких могућности. Поставке ће се затим тестирати кроз процесе истраживања, конципирања и разраде пројектних решења. Крајњи резултат ће бити изражен кроз графички и просторни приказ архитектонског идејног решења са елементима идејног пројекта.