УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr
 • Курс 10.1. – Типологија објеката 1

  By Архитектонски факултет_Уредник on 28/01/2014
  3. семестар Основни наставни циљеви предмета усмерени су ка упознавању студената са тематиком архитектонско - урбанистичких склопова породичног и вишепородичног становања, колективног становања и становања на селу. Информације о факторима који условљавају видове и нивое архитектуре ове типолошке групације и изучавање њихове различите морфолошко-структуралне манифестације у простору неке су од тежишних тема овог курса. Предавања на курсу предходе и функционално су у вези са радом на Студио пројекту 1 и представљају теоријску подлогу за стицање искуства у примени теоријских знања у решавању пректичних задатака у поступку пројектовања.
 • Курс 10.2. – Типологија објеката 2

  By Архитектонски факултет_Уредник on 12/10/2013
  4. семестар Упознавање студената са специфичностима, карактеристикама, програмским садржајима и методима пројектовања пословних, трговачких, индустријских, објеката васпитања и образовања и отворених јавних градских простора. Поред основних начела лоцирања, зонирања, компоновања и функционалног решавања организације наведених садржаја, студенти се упознају и са њиховим специфичним обликовним и конструктивним захтевима и карактеристикама.